Подрастващи сякоха българския флаг с брадва и вандалстваха в Младежкия дом

Местни непълнолетни младежи и софийски, гостуващи на баби и дядовци в Смолян, насякоха българския флаг и вандалстваха в продължение на

Прочетете повече