АПИ влага допълнително 1 550 000 лв. в лот 27

Допълнително 1 550 000 лева без ДДС влага Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на лот 27. Рехабилитацията на трите пътни отсечки: Смолян-Превала-Стойките, Смолян-Пампорово и Смилян-Рудозем, е договорена срещу 19 278 082 лева без ДДС. Изпълнител на проекта е консорциум „АПП Лот 27“, който се състои от фирмите „Агромах“ ЕООД – село Бело поле, Благоевградско, и „Пътища Пловдив“ АД.

Отпуснатите в началото на месец декември нови средства са за допълнително възникнали СМР.

„Обстоятелствата, които налагат извършването на допълнителните строително-монтажни работи, не са могли да бъдат предвидени, защото са установени едва след започване на строителството. Характерът на тези деформации на настилката прави невъзможно установяването им при изготвянето на проекта, тъй като разкриването им е при започването на ремонтните дейности и след премахване на част от асфалтобетоновия пласт. При изготвяне на проектите за рехабилитация на трасетата, предмет на договора, са включени предварителни ремонти, които предвиждат поправка на повърхностните дефекти на настилката. Въз основа на данните за състоянието и обследване на носимоспособността на настилката проектантите и на трите участъка на обекта са предвидили и възложителят е одобрил необходимите количества и видове СМР“, са част от мотивите на възложителя.

При разкриване на асфалтобетоновите пластове след фрезоването и разкъртването на настилката било установено, че наличната трошенокаменна настилка е с множество дефекти и деформации. Направени били изследвания на настилката от акредитирана лаборатория, потвърдени от проектантите и строителния надзор, а така също от Института по пътища и мостове към АПИ. Описани били мерките и дейностите, които следва да бъдат изпълнени с цел да се осигури нужната носимоспособност на пътната конструкция.

Според мотивацията за допълнителното възлагане на дейности откриването на неподходящи основни пластове от настилката, намиращи се в определени участъци, би довело до невъзможност за достигане на необходимата й носимоспособност. В случай, че бъде изпълнена по досега одобрения проект, новата настилка би се компрометирала само няколко месеца след полагането й.

Проектът се изпълнява със средства по оперативна програма „Регионално развитие“.

Вашият коментар