Актуален (към 27.07.2021 г.) график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“

Прочетете повече

Смениха цялото ръководство на ЮЦДП, Арабаджиев и Бакалов коментират

Цялото ръководство на „Южноцентралното държавно предприятие“ (ЮЦДП) в Смолян, на „Северозападно държавно предприятие” – Враца, и на „Североизточно държавно предприятие”

Прочетете повече