Разпитите на деца, жертви на престъпление, трябва да са щадящи – в „сини“ стаи

Обичайната практика досега в България е, че детето, жертва или свидетел на престъпление, трябва да разкаже за травматичното преживяване пред

Read more

Цацаров иска дисциплинарно освобождение за районния прокурор на Девин

Главният прокурор Сотир Цацаров внася във Висшия съдебен съвет предложение за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ спрямо районния

Read more