(Без)отговорността да поемаш ангажименти  

Признак за отговорност или безотговорност е да сключваш договори и да поемаш дългосрочни ангажименти. На този въпрос ще се опитаме да отговорим в настоящия материал, защото принципно това би трябвало да означава визия за управление и е позитив за един добър кмет. Стига да е състояние да ги изпълнява.

Темата не е избрана, за да се натрапват „стари работи“ или да се търсят „оправдания“, както мнозина биха предположили. А защото община Смолян към днешна дата има поети и неизпълнени ангажименти по договори на стойност над 65 млн. лева – 205% от средногодишния размер на разходите й за последните 4 г. при допустими под 50%. Това е един от критериите, заради които общината е под прякото наблюдение на финансовото министерство и изисква от нея план за финансово оздравяване.

Първата реакция, която спонтанно възникна у тези, които не познават фактите, е: „Ужас, какво е правил този Мелемов!?“. И не е учудваща, защото повечето хора наистина не знаят за какво става въпрос. Те чуват (респ. виждат написано) едно шокиращо число и в изумлението си лепят етикети. По-притеснително е, когато при съобщението, че ОбС е възложил на кмета Мелемов да изготви план за финансово оздравяване, във фейсбук профила на Коалиция за развитие на община Смолян се „провежда“ такъв диалог (публикуваме само малка, но показателна част):

Георги Пепеланов: Няма място за притеснение, с новаторски стъпки в сферата на финансите общината ще изплува.

Коалиция за развитие на Община Смолян: А как да изплува със 75,5 млн. лв. задължения?

Liliana Aktasheva: При 75,5 мил.задължения Община Смолян не може да бъде извадена от финансовия колапс. Колко от тези пари са отишли в джоба на Мелемов? Направете подписка за свалянето му. Всички знаем как този нещастник спечели изборите. Ако Мелемов стои още на власт Общината ще затъне още повече“.

Всъщност дори само заради един такъв диалог, щом в него със заблуждаващи факти участват съветници, е добре да се обясни проблемът в неговата последователност, за да се уловят тенденциите и да се направят верните изводи. А само за уточнение: визираната от КРОС сума не са „задължения“, а „налични ангажименти по договори“. Между двата термина има съществена разлика. Още едно уточнение – не са 75,5 млн. към края на 2015 г., а 72 млн. лв.

Анализът на публикуваната данни за договорните ангажименти в сайта на община Смолян всъщност показва нещо изключително важно.

Дора Янкова

Между 2006 и 2011 г. са били поети ангажименти по договори на стойност близо 110 млн. лв. От тях изпълнени са договори за 54,5 млн. – по-малко от половината. Остават за изпълнение към онзи момент ангажименти за 55 млн. лв. Средно в посочения период са се сключвали договори за по 18 млн. лева на година. Изпълнявани са били от тях ангажименти за 9 млн. лева годишно и са оставали за плащане по още 9 милиона.

Николай МелемовОткакто кмет на Смолян е Николай Мелемов – през последните пет години, са поети ангажименти по договори на обща стойност 23 млн. лева. – 6 пъти по-малко, отколкото неговият предшественик (Дора Янкова – б.а.). Плащания по тях са направени за почти 12,6 млн. лева, а 9 млн. предстоят за плащане (при 32 млн. лева разходи по бюджета на общината -тоест  много под 50% от разходите).

Осреднено в неговото досегашно управление са сключвани договори за общо 4,6 млн. лева на година. От тях по 2,5 милиона на година са били изплащани, а по 2 млн. са оставали за изпълнение и плащане.

Изводът е, че несъразмерни спрямо бюджета на общината ангажименти по договори са били поемани до 2011 г. Оттам-насетне такава практика няма, но последиците от тежкото наследство са осезаеми и днес. То трябва да се отчита, за да е правилна преценката ни за всяко действие или бездействие на сегашния градоначалник.

Затова би било добре когато лепим етикети да гледаме „заслугите“.

Година/Ангажименти Поети Изпълнени Неизпълнени
Към 2011 г. 109 695 003 54 517 866 55 177 137
Към 2016 г. (сбор от мандатите на Янкова и Мелемов) 132 924 118 67 144 238 65 779 880
Разлика – ангажименти само в мандата на Мелемов 23 229 115 12 626 372 10 602 743
Средногодишно от 2006 до 2011 г. (6 години) 18 282 500 9 086 311 9 196 189
Средногодишно от 2012 до 2016 г. (5 години) 4 645 823 2 525 274 2 120 548

Настоящата таблица е изработена по данните от публикувания списък с поетите ангажименти в сайта на община Смолян, която е на следния линк: https://www.smolyan.bg/media/content_files/file/finansi/2_%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%90%D0%96%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%9D%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C%2025_08_2016%20%D0%B3_.pdf

В заключение по темата ви предлагам свой материал, публикуван през далечната 2007 г. във в-к „Отзвук“, за да се види, че сегашната затруднена финансова ситуация в община Смолян е била прогнозируема или по-лошо – вероятно планирана:

 ТЕОРИЯ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ В СМОЛЯН

Кметът на Смолян Дора Янкова може да се окаже автор на нова теория за печелене на кметски избори. Тя създаде механизми, чрез чиито икономически лостове Янкова ще бъде на власт през следващите поне десет години. Дали именно тя ще кметува или не – е все едно. Дори да не бъде избрана повече изобщо, властта ще е в нейни ръце. Просто кметовете след Дора Янкова ще бъдат принудени да изпълняват договорите, които тя вече е сключила. Защото са дългосрочни. Освен това са твърде важни за политиката в общината. Дори да има друг кмет, той ще върви по пътя, начертан от нея. Без да има възможност да го промени. Нито да реализира своя политика. Другите кандидати ще са лишени даже от възможността да обещават. Най-важните поръчки ще са разпределени измежду избраните фирми с добре подготвени договори. Така че ако искат да привлекат въобще вниманието върху себе си, конкурентите й в предстоящите местни избори може би трябва да се вричат, че ще развалят договори. Друго не им остава. Опциите за различна политика са сведени до минимум.

Последното, което Дора Янкова поиска и получи от Общинския съвет, е да изтегли дългосрочен кредит от 13 млн. лева за инвестиции в 26 пътни обекта. Отделно за услугата отпускане на кредит, такси, комисионни, лихви и други плащания се събират 3,7 млн. лева. Така че сумата достига 16,7 млн., по които общината в гратисния период от една година ще плаща според съветници 50 хиляди лева на месец, а после – по 120 000 лв. Сега ще се избира банка, която да финансира икономическото начинание. Срокът за погасяване на кредита е 132 месеца. Тоест през следващите 11 години градоначалникът, който и да е той, ще изплаща  стойността на предизборната кампания на кметицата Дора Янкова. Защото тези инвестиции в края на мандата се правят именно за спечелване на още един мандат – тоест за предизборна кампания. Показателни са думите на адв. Стоян Марев от опозицията в местния парламент от понеделник. Той каза, че следващото управление ще е заложник на това решение, след като го вържат с 13 или 16 млн. лв. кредит. Няколко пъти повтаряна фраза като упрек срещу кметицата беше „След мен и потоп“. Не по-малко значима е репликата на Иван Иванов от управляващата левица: „Който го е страх от този дълг, просто да не се кандидатира за кмет“.

В началото на април 2006-та година кметицата Дора Янкова внесе докладна в Общинския съвет, с която поиска разрешение да монтира лампи в учебните заведения, музея, галерията и библиотеката с дългосрочен кредит на стойност 2 300 000 лева. Предложението й бе минало на заседание на комисията, но в последния момент при обсъждане на дневния ред Янкова го оттегли без обяснение. В края на юни внесе нова докладна по въпроса. Тогава обаче сумата бе набъбнала до 4 380 700 лв. Освен осветлението, тя поиска разрешение да се подменят и мебелите в съответните общински сгради. И го получи. Възложи поръчката на фирма „СД Лайтинг“, близка до сегашния зам.-министър на МРРБ Димчо Михалевски. Забележете – „СД Лайтинг“ е била единствен кандидат. Но не можеше да бъде другояче, тъй като на така подготвеното обявление за обществена поръчка едва ли е отговаряла друга фирма. Подмяната на инвентара в учебните и културни институции върви и сега с пълна пара. Но разходът за това ще се плаща по-нататък в годините. Избраната фирма според поръчката има задачата да си осигури парите чрез договор за финансов лизинг. Предвиденото оскъпяване за срока на инвестицията е около 8,2% на годишната база. Тоест схемата е дългосрочен кредит, който ще се обезпечава от следващите кметове.

Другият важен договор, който и кметовете след Дора Янкова ще изпълняват, е за почистването на снега в Смолян и сметта в цялата община през идните 15 години. Той ще е с продължителност до 30-ти септември 2021-ва година. Това означава ангажимент на фирмата за 180 месеца. Избраната за тази задача е „Титан-Клинър“ ООД със седалище в Кърджали. С друг договор на „Титан-Клинър“ е възложена поръчка за снегопочистване и зимно поддържане на пътищата в останалата част на Смолянска община за три зимни сезона.

Откакто Дора Янкова пое юздите на Община Смолян, не спря да повтаря, че е наследила огромен кредит – от 3 милиона лева, заради който не е могла да реализира своя политика. Кредитите обаче плюс договорите за значимите обществени поръчки, които тя оставя зад себе си, са неизмеримо повече от наследените.

Няколко кметове на други общини също поеха дългосрочни кредити. В Девин например той в размер на почти 2 млн. лв. с ДДС за улици. В Баните са с 2 млн. лева за две улици и ще се изплаща през следващите 15 години. За ремонт на улици по списък маданският кмет тегли 1 млн.лв. със срок на изплащане до 2013-та година. 3 млн. лв. дълг пое и управата в Чепеларе за ремонт на улици и градския площад „Олимпийски“. Той ще се погасява седем години. Съвсем скромен е дългосрочният кредит на Община Рудозем (7 г.) – 300 000 лева, за подмяна на уличното осветление и пътни ремонти.

Явно и другите градоначалници в Смолянско са подписали договори с дългосрочен ангажимент, но факлата на първенството безспорно е в ръцете на Дора Янкова.

Всичко това носи една сигурна гаранция – че наследниците й не ще я забравят. Ще я споменават. И то много често. Те няма да имат законово право да теглят повече кредити. А феновете й могат да бъдат спокойни. Тя ще бъде на власт в Смолян и занапред.

 

Facebook Comments

Вашият коментар