В Деня на хумора и шегата МК обяви конкурс за директор на театъра в Смолян

Не на шега в Деня на хумора – 1 април, Министерството на културата обяви конкурс за директор на Родопския драматичен театър в Смолян.

Кандидатите трябва да са с висше образование, магистърска степен в областта „Изкуства” или „Хуманитарни науки”, професионално направление „Театрално изкуство” или „Филология”, или арт мениджър. Трябва да имат минимум 3 години професионален опит в областта на културата. За предимства ще се считат владеене на западен език, квалификация по мениджмънт, компютърна грамотност.

Трябва също да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян; да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения; да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип; способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян, с трета част – събеседване.
Срокът за представянето на кандидатурите е един месец. Изрично условие в концепцията за развитие на театъра е тя да за срок от 4 години, в обем не повече от пет страници и да съдържа подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година; тенденции в развитието на репертоара за останалите години – жанрови намерения, постановъчни екипи; възможности за разширяване на зрителската аудитория; планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет; планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации; стратегии на управлението, политики на заетост.

Длъжността, който я спечели, също ще е за 4 години. От края на миналата година временно изпълняващ директор на РДТ е Румен Бечев.

Facebook Comments

Вашият коментар