Горещи дебати за такса смет в Смолян

Два часа и половина продължиха дебатите за такса смет в местния парламент на Смолян и свързаната с нея план сметка за приходите и разходите през 2016 г. Окончателното решение е да се запази налогът от 2011 г. като към него се добави 0,6 промила от данъчната оценка на имота. Увеличението на практика е 24% от досегашната такса смет. Добавката е предназначена за отчисленията, които общината плаща към екоинспекцията за депониран отпадък. Тази година определената от държавата тарифа е общо 41,52 лв. на тон. Регламент за внасяне на такава такса има от средата на 2012 г. Общината редовно я внася в РИОСВ без да я събира като такса смет, защото увеличенията на план-сметката и такса смет, които през годините са предлагани на ОбС, не са приемани. Така че парите за тези отчисления за отделяни от другите местни приходи в общинския бюджет.

Сложността при приемането на план-сметката, респ. такса смет в Смолян възниква от договора, който община Смолян при управлението на Дора Янкова сключва през 2006 г. с фирма „Титан Клинър“ за срок от 15 години. В базата за изчисление на абсолютно всички дейности – от сметосъбирането, извозването, депонирането, през окопаването на градинките до оформянето на зелените площи в града се изчислява не на трудов ден, не на машиносмяна, не на километър изминат от камиона път, а на база минимална работна заплата (МРЗ). Така с всяко увеличение на МРЗ се увеличават и приходите на фирмата за еднакво количество работа.

Така например през 2006 г. при 160 лв. МРЗ план-сметката за приходите и разходите от такса смет е на стойност 1 060 000 лв. Пет години по-късно МРЗ е вече 240 лева, а план-сметката става 1 590 000 лв. През 2013 г. при 310 лв. МРЗ план сметката е 2 053 000 лева. През 2016 г. при 420 лв. МРЗ тя е изчислена на 2 780 000 лв. През 2017 г. при планирана 460 лв. МРЗ се очаква план-сметката да е на стойност – 3 077 000 лв. И за да се обезпечат тези приходи, с всяка изминала година неизбежно такса смет трябва да расте. Това на практика обаче не е правено през последните 4 години. Местният парламент отказва да увеличава налога, независимо от действащия договор. Не е бил увеличаван неговият размер и през 2012 г. когато в сила влиза държавното изискване за отчисления към РИОСВ.

До сега. За следващата година жителите на община Смолян ще плащат увеличение от 0,6 промила, за да се обезпечи именно тази такса, която общината внася в РИОСВ, а после инспекцията й връща обратно, но може да се вложи само за закриване на незаконни сметища и обезвреждане на отпадъци. Това бе прието при условие до 15 януари да се състави експертна комисия с участието и на общински съветници. Задача на работната група е да проведе преговори с фирма „Клинър“, наследник на „Титан Клинър“, за да предоговорят условията по действащия контракт или да се премине към прекратяване на договора. План-сметката отново не бе приета.

Стоян Иванов – председателят на бюджетната комисия, чието е предложението за замразяване на такса смет от 2011 г. плюс 0,6 промила за отчисленията, обясни, че за едно и също действие през 2006-та и 2016-та година с един и същ ресурс, с едни и същи хора цената на услугата се увеличава с около 2 млн. лева. „Това са основните причини нито една от комисиите да не възприеме това предложение. И ако трябва да бъда точен – един човек беше „за“, двама „въздържали се“, и всички останали – „против“. Предложението на всички комисии е в кратък срок – 15 януари да се сформира експертна група за анексиране, респективно разваляне на договора. Като се правят елементарни сметки, колкото и да е неустойката на този етап 2 млн. служебно получавани от фирмата мисля, че покриват всякакви неустойки“, посочи Иванов.

Кметът Николай Мелемов прие предложението за съставяне на такава комисия, но по думите му има 4 дългосрочни договора, които е унаследил, и всички трябва да се преразгледат, за да е принципно отношението на местния парламент, а не насочено спрямо една конкретна фирма. „Хипотетично – днес разваляме договора и възниква въпросът кой чисти утре. За нов конкурс може да мине година и дори две с всички процедури. На какво обричаме нашите съграждани и какво предлагаме? Без конкурс и без договор не може да се възложи на друг изпълнител. Когато прекратихме договора с консорциум „Светлина“ беше лесно – купихме една вишка, назначихме няколко човека и започнахме да обслужваме уличното осветление. Сега не е същото. Наистина съм съгласен с ОБС заедно да преразглеждаме договора. Фактически общината има 4 дългосрочни договора. Единият е направо уникален – с „Рожен Експрес“. Общината влиза 6 имота за милиони. Получава акции, които нямат никаква стойност, не дават никакво право на глас. Имотите са продадени и от тогава общината не е взела нито стотинка. Такъв случай е „Светлина“. Прекратихме договора, защото имаше фрапиращи неща и влязохме в съда. На първа инстанция спечелихме, на втора загубихме. Нещата и на третата не вървят добре. Друг дългосрочен договор е със СТЦ „Перелик“. Там общината също влиза с имоти и също няма стотинка възвръщаемост, но там ситуацията е друга. Четвъртият договор е с „Титан“. Така че аз съм съгласен ОбС да направи експертна комисия и да направи читав договор. Но искам да говорим конкретно“, посочи Мелемов.

Председателят на ОбС Славка Каменова съобщи, че в началото на петъчното заседание е внесено предложение от КРОС за свикване на заседание на ОбС със специален дневен ред. Съветниците от КРОС заедно със Стоян Иванов и Коста Начев  предлагат то да е посветено на темата преразглеждане или прекратяване на договора за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържането на чистотата на територията за обществено ползване, експлоатация на регионално депо „Теклен дол“, въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци и възлагане изготвянето на Програма за обработване на отпадъците, Програма за опазване на околната среда, Програма за управление на утайките от градска пречиствателна станция за отпадни води.

От левицата заявиха, че няма да подкрепят двете предложения – за такса смет и за план-сметката, защото тежестта ще се поеме от коректните данъкоплатци.  Според Стефан Сабрутев ((БСП) общината трябва да засили събираемостта на налозите и така ще се осигурят нужните суми както за сметопочистване, така и за отчисленията към екоинспекцията. На този призив от администрацията отговориха, че е направено всичко за увеличаване на събираемостта – изнесени били списъци с длъжниците, но групирани по суми до 500 лв., до 1000 лв., до 5000 и над 5000 лв. Неизрядните платци били предадени на държавен съдебен изпълнител и НАП, но в предходния мандат има решение да не се прибягва към частен съдебен изпълнител и съответно описване на имуществото на длъжниците. В залата се чуха подмятания от типа: „А защо не?“. Сабрутев поиска на следващо заседание да бъдат оповестени имената на всички длъжници, независимо от сумата, която имат да плащат, дори да е 2 лева.

За увеличението с 0,6 промила Димитър Кръстанов (БСП) заяви: „С чиста съвест съм категорично против това. Ние сме на мнение, че докато действа комисията, която да преразгледа или прекрати договора, действат досегашните ставки. Това е нашето окончателно решение“.

Кметът каза, че увеличението на таксата за депониране на тон отпадък е налог, регламентиран от държавата и единственото, което общината може да направи и вече го прави, е да изгради сепарираща и компостираща инсталация, за да намелее отпадъкът, който се депонира. „С това се надяваме за в бъдеще да не се прехвърля тежестта на гражданите“, посочи той.

 

Кирил Асенов (КРОС): Ние не искаме да прекратим догоовора с някой, искаме да отидем на разговор с този някой

„Нашата позиция не е да прекратим договора с някой. Ние искаме да отидем на разговори с този някой. И ако той наистина е най-добрият за нас, нека продължи, но при нови, съвременни условия. Ние не можем да приемем, че влагането на такива колосални суми за извозване на нашите отпадъци до депото са толкова важен приоритет за нашето общество – по-важен, отколкото спорта и културата или образованието. Ние искаме компанията така да обслужва нашите отпадъци, че да имаме повече приходи, отколкото разходи. Някои от вас ще кажат: „Не, това е невъзможно“. Напротив. И Гугъл дава отговор на този въпрос. Всеки, който си направи труда, може да разбере. Ние искаме спешна сесия.  Ние апелираме  да не се гледа колко точно печалба прави фирмата, която оперира в момента, а чрез съвместен подход да решим как повече пари да останат в бюджета на община Смолян. Мисля, че това е нашата първостепенна задача. ОбС трябва да бъде доминиран от хора, които са експерти, които могат да намират решения точно на тази задача. Така че аз ви моля да бъдете така добри да вкарате по някакъв начин в дневния ред – моля юристите да се справят с това, но искам незабавно да направим комисия от хора експерти – повече инженери и повече хора, които са добри с математика, да направим един общ форум дори открит за граждани, на който да приемем предложения, които са възможни към днешна дата, за оптимизиране управлението на отпадъците на град Смолян“.

По отношение на фирмата за СТЦ „Перелик“, чийто шеф беше допреди няколко дни, Асенов каза,че не държи да е съдружник с общината, защото нейните гори в Гела, Солища, Стикъл и Мугла не са от съществена важност за проекта. Той подчерта, че проблемът на проекта „Перелик“ е, че той е забранен със закон, гласуван през първия мандат на ГЕРБ с подкрепата на кмета Мелемов като депутат.

 

Салих Аршински (ДПС): Коректността на почистващата фирма е поставена под съмнение от всички съветници

„Г-н кмете, Вие спечелихте първия си мандат с обещанието, че ще ревизирате и ще прекратите тези неизгодни договори. Цялото общество ви аплодира, когато развалихте договора със „Светлина“. Но това нещо с „Титан“ не се случи, още повече, че предишните общински съветници са определили комисия, която да излезе с предложение как да се процедира с „Титан“. Тази комисия нито веднъж не е заседавала. Аз с удивление чух, че гражданите на Смолян са доволни от чистенето на града. Аз съм готов да се обзаложа, да направим анкета и ако 30% са доволни, аз ще подкрепя „Титан“ с две ръце. Има и един парадокс – сметосъбирането и сметоизвозването от курортния комплекс Пампорово ни струва 250 000 лева, а приходите от такса смет от там са 80 000 лева. Какво се оказва – че обикновените граждани на град Смолян и селата издържат курорта, което го няма в нормалния свят. В нормалния свят е обратното“, каза Аршински. Той допълни, че във всички комисии, от абсолютно всички съветници, без изключение, е поставена под съмнение коректността на почистващата фирма и дейността, която тя декларира, а общината е длъжна да плати. По думите му без изключение всички съветници са наясно с проблема и ще бъде алогично, неразбираемо, да си замълчат за този проблем с „Титан“.

„Неприемането на план сметката, която ни е предложена обаче, не решава проблема. Той се решава, както чух от всички колеги, с разговор с тази фирма. Разговор като нормални делови хора. Ако се постигне разбирателство, продължаваме напред. Ако не – договорът се разваля. И понеже кметът попита „Ако прекратя договора с „Титан“, кой ще чисти града?“. Още утре мога да докарам три компании, които са готови временно да поемат почистването, докато общината  и ОбС реши този проблем. Това не е прецедент. Вижте в Чичко Гугъл, че се е случвало и другаде“, препоръча Аршински.

„Казвате, че има фирми, готови да дойдат, но без договори няма как да чистят, нали така – попита кметът, и коя от трите да изберем. И те (КРОС – б.а.) ще доведат три и вие ще доведете три, коя от шестте да изберем, на какво основание!?“ – отговори му Мелемов.

„Идеята на всички колеги и моята със сигурност не е да ви поставяме в трудно положение като кмет на общината. Ние искаме заедно – ОбС и администрацията, да решим този проблем, който съм убеден, че и за вас е в тежест. Ние не искаме вие да бъдете лошото ченге, а ние да бъдем добрите. Искаме на публичен форум, в публичен дебат с експерти, специалисти, да се обсъди и да се направи това, което е най-добро за гражданите. Не желаем да прехвъляме горещия картоф в полето на кмета. Добронамерено е отношението. Съветниците са добронамерени“, отбеляза Аршински.

 

Екатерина Гаджева (ГЕРБ): Чувствам се длъжна да обясня защо гласувах „за“

„Тъй като съм единствената в комисия, която гласува „за“ план-сметката се чувствам длъжна да обясня защо. От една страна г-жа Аръчкова подробно обясни как стои въпросът с отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и колко редовен платец е община Смолян към РИОСВ. Тъй като постъпват или не в община Смолян тези суми, те постъпват по сметката на РИОСВ за нуждите на община Смолян и се разходват целево. И когато не се събират тези приходи, наистина затрудняваме общината да има реални дейности за здравеопазване, спорт, култура, младежки дейности, защото тези средства се заделят от постъпленията в местни дейности. От друга страна напълно подкрепям идеята за преразглеждане на договора с „Титан“. Никога не съм казвала обратното, но се надявам това наистина да е на високо професионално ниво, а да не е просто с мятане на реплики – лош договор, хубав договор. Наистина да се влезе в детайли, защото сравнявайки услугата през 2006 с 2016 г. тя е безкрайно променена. Първо имаме нови включени села в организираната система на сметосъбиране, които не са били там. Това са отдалечени села и махали. Имаме почистване на нерегламентирани площи. Постоянно имаме такава кореспонденция с общината. Освен това депонирането на тон през 2006 и 2016 г. е съвсем различно, тъй като депото като регионална система не е само сметището, където изсипваш камиона и си заминаваш. Това е съоръжение, където тези депониран отпадъци се уплътняват. Работят контактори, машини. Тоест, нека прегледаме, нека оптимизираме, нека свием оптимално разхода. Нека да имаме предвид реалните дейност. Депото не е сметище, това е съоръжение, което работи по европейски стандарти. В същото време много е хубава идеята на КРОС, само че не знам дали е за отделна сесия, тъй като това са неща, свързани с управление на отпадъците, които се правят. Г-н Мелемов, сигурно пропуснахте да кажете, но общината е възложила договор за изготвяне на програма за управление на отпадъците, както и за морфология на отпадъците, с което ще се постигат тези цели за биоразградимите отпадъци, ще бъдат набелязани методите за разделното събиране и за биоразградимите отпадъци. Така че всичко това трябва да се случи. Наистина приветствам експертизата на всеки един съветник, гражданин, НПО да намалим количеството отпадъци на депо, тъй като ние наистина заплащаме такса както за отчисленията, така и при депониране за договора с „Титан“. Намалим ли тоновете по какъвто и да е начин, ще намалим и таксите. Така че надявам се с общи усилия да се запознаем с това, което прави общината и е правила до момента, тъй като голяма част от нещата, които предложихте като действия, са в движение, просто никой не ги е обяснил към момента, не е искано. Така че се надявам – ако ме включите във вашата комисия и ако прецените, че съм инженер и разбирам от математика и ще съм полезна, да вземем наистина верни решения“.

 

Димитър Кръстанов (БСП): Нека не предпоставяме, нека не прекратяваме договори преди да сме се запознали с условията и последиците

бе следното: „Когато гледате план сметката, ви моля да погледнете, че в нея има едни 920 000 лв. към РИОСВ, не към „Титан“ и това е по Закона за управление на отпадъците. И нека да не се смята, че депото е завършено и то работи по всички критерии на европейските изисквания. Тоест, основният икономически финансов импулс да се стигне до тази план-сметка са разплащанията на общината към РИОСВ. И от тук произтича големият въпрос защо досега не се е пристъпило по-активно в изпълнение на това изискване, за да не събираме от хората едни пари, които да даваме на държавата, която да ги инвестира отново в подобряващи разделното събиране на отпадъци, за да се намали общия обем и т.н. И когато се говори по тези теми, аз моля наистина да се говори експертно. Иначе всички други неща звучат пожелателно, хипотетично“. Той призова да не се препоставя, да не се прекратяват договори с контрагенти без да сме са се запознали с конкретните условия, с последиците. „Защото всяко управленско решение има основна задача да предвиди последиците, които ще предизвика с това свое решение. И аз ви призовавам към реализъм“, каза той.

 

Данчо Киряков (ГЕРБ): Виждали ли сте някой да си купи вафла с цена и етикет на бон филе!?

Изкушавам се да припомня един наш разговор от лятото в Широка лъка с част от групата съветници на БСП. Тогава аз им казах, че още 20 години ще „папаме“ чорбата, която са сготвили те, когато управляваха. Днес отново сме на същата софра да ядем същата чорба, защото вие виждали ли сте някой да си купи вафличка обикновена за цена на бон филе например. И не само по съотношение на цените и стоките, ами вафлата да се нарича бон филе, да има такъв етикет? Такъв е нашият договор с „Титан“. Ние плащаме такса смет на базата на минимална работна заплата. Не за килограм отпадък, не е за километър на колата, която го превозва, а на базата на МРЗ. За това нещо не се изисква особено голяма експертиза, защото на никоя вафличка в магазина не пише бон филе. За още много неща в този договор не е необходима голяма експертиза. Естествено, тя е необходима за това – ако успеем да предоговорим този договор или да се сключи нов. Но експертизата е необходима тогава, за да сме сигурни в доброто решение, което ще се вземе. Аз също подкрепям това, което изговориха колегите. Мисля, г-н кмете, че има нужда от такава комисия, от такава сесия. А на въпроса на Сабрутев  от къде е взет този един милион лева, с които се плащат отчисленията на РИОСВ, като досега е нямало отделна такса за нея – на този един милион няма панделка, с която този милион да се прати през интернета или на банката. Няма такъв филм. Няма кой да ни каже. И Стив Ханке да викнете, и той не може да ви каже. Моля ви наистина да се отнесете сериозно.

Facebook Comments

Вашият коментар