Да говорим открито за проблема с наркотиците и обществения ред в Смолян

Утре, сряда, в общината може да говорим открито за проблема с наркотиците и обществения ред в Смолян. От местната управа канят в 17 часа живеещите в Смолян на публично обсъждане на проекта за Наредба№1 за обществения ред, която не е променяна от 2008 година. С нея се уреждат обществените отношения, свързани с реда, условията и специалните изисквания за обществения ред, опазване на собствеността, чистотата и околната среда с цел осигуряване на спокойствие, сигурност, труд, отдих и здравословна жизнена среда на гражданите и защита на техните права.

Ужасяващото убийството на 24-годишния Никола Мавродиев от 18-годишния Антон Петков преди Нова година предизвика масиран дебат в социалните мрежи за агресията сред младежите, за употребата на алкохол и наркотични вещества. Тогава се стигна до апел към институции в града – полиция, инспекторат, педагогически съвети, училищни ръководства и класни ръководители, местна администрация – да започнат масирана и целенасочена кампания по училищата и да се говори открито за наркотиците, алкохола, оръжията, безсмислената агресия, за респекта към човешкия живот.

Обявената публична дискусия за Наредбата, която регламентира обществения ред, е подходящ форум да се чуят различни мнения и становища по темата, защото има проблеми, които трябва да се назоват с истинските им имена и да им се търси решението.

Снимка: Смолян Бг Вести

Facebook Comments

Вашият коментар