Дейността на асфалтова база край Девин е преустановена

Дейността на асфалтова база в района на гр. Девин е преустановена със заповед на директора на РИОСВ – Смолян, съобщиха от екоинспекцията. Принудителната административна мярка е наложена във връзка с недобрата работа на пречиствателното съоръжение към базата. В резултат на това периодично е допускано замърсяване на въздуха с прах. На обекта е наложена имуществена санкция и са дадени предписания за въвеждане на съоръжението в технологична изправност. За допуснато замърсяване – черен дим, е съставен и акт за административно нарушение. Въпреки предприетите мерки, при  направените проверки отново са констатирани отклонения от нормалния експлоатационен режим на пречиствателното съоръжение.

С цел достигане на цялостно и трайно решение на проблема, дейността на асфалтовата база е спряна до достигане на допуститимите нива на емисии, съгласно екологичното законодателството.

Facebook Comments