Днес учредиха Областен съвет по култура в Смолян

4 3

Областен съвет по култура бе учреден днес в Смолян. Негов председател е областният управител Недялко Славов. В състава му влизат шефовете на културни и образователни институции, представители на 10-те общини, нестопански организации с дейност в сферата на изкуството и културата.

Основните цели на новосъздадения съвет са няколко – да съдейства за осъществяване на дългосрочна стратегия за развитието на културата в област Смолян; да подпомага обогатяването и съхраняването на историческата памет и културното наследство в областта; да съдейства съхраняване на мрежата от културни институции; да подпомага продължаването на реформите в сферата на културата за създаване на оптимална и общодостъпна среда за достъп; да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата; да съдейства и ежегодно да отчита достъпа до култура на децата и учениците от област Смолян.

Областният съвет за култура вече има и своите посланици на добра воля. Сред тях са актьорът Христо Мутафчиев, акад. Георги Марков, проф. Милчо Василев, проф. Милена Каймаканова, проф. Ружко Челебиев, проф. Костадин Кисьов, доц. Димо Чешмеджиев, доц. Елена Бокова, Валя Балканска, Петър Янев, Младен Койнаров, Таня Скечелиева и много други.

„Това не е спонтанно решение, а една дълго обмисляна стъпка от наша страна и считаме, че има много мотиви за това. Нашата основна идея е този съвет да не е просто една куха структура, а действително да поеме предизвикателството и оттук нататък да изпълни работата на съвета със съдържание, така че културата отново да заема мястото, което й се полага в обществения живот”, заяви Недялко Славов при откриването на учредителното събрание.

„Наистина е изключително важно да има такъв орган,  в който да могат да се съберат културните дейци, обществеността и да работят за развитието на културата на този регион. Очаквам този съвет да изпълни културния, духовния живот в целия регион с едно ново съдържание, което да е по-близко до хората, по-близко до възможностите за културни изяви. Това заяви евродепутатът Владимир Уручев по време на учредителното събрание. Той изтъкна, че Европейският съюз има програми, които подкрепят културата със сериозни средства. 1,3 млрд евро са заложени за тази цел в настоящия програмен период. „Тревожно е обаче, че в България са много малко проектите, които са се възползвали от това европейско субсидиране. Бих искал чрез този съвет да ви запозная с тези възможности и Смолян, чрез ефективността на такъв съществен орган, какъвто ще е Областният съвет по култура,  да направим по-сериозен пробив“, посочи Уручев.

„Ние ще излезем с предложение към министъра на финансите и към министъра на културата да бъде създаден Регионален културен център, който да изпълнява функцията на мениджър на организация, която да разработва, да следи за кандидатстване по проекти, да подпомага общините в кандидатстване по такива програми. Тоест всички да подадем ръка и да направим така, че държава, местна власт и културни институции заедно да работят. Ако се обединим, с взаимни усилия това е възможно да се случи. И ще се убедим, че в културата има страшно много възможности, които сега се използват в минимален процент”, заяви зам.-областният управител Адриан Петров, по чиято инициатива се създава Областният съвет по култура.

Вашият коментар