До 15 октомври приемат заявления за помощ на първокласници

До 15 октомври приемат заявления за отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година за първокласници. Няма промяна в условията за подпомагане, както и в размера на помощта, тя е на стойност 250 лв., съобщават от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Смолян.

С промените в Закона за семейни помощи за деца от м. юли 2015 г. еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, може да се предоставя в пари и/или в натура. Помощта в натура се предоставя под формата на стоки или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, оценени от дирекция „Социално подпомагане“.

До момента подадените заявления в област Смолян са 638. Най-голям е броят за община Смолян – 231. За община Мадан са подадени 81 заявления, за Златоград – 71 за Рудозем – 65, , за Девин – 59, за Доспат – 46, за Неделино – 41, за Чепеларе – 31, за Борино – 11 и за Баните – 2.

Общият брой на издадените заповеди за отпускане на помощта за областта е 601 за 605 деца на обща стойност 151 250 лв. Не са отпускани помощи в натура. На 11 от подадените заявления са издадени заповеди за отказ поради средномесечен доход за предходните 12 месеца по-висок от нормативно определения. В процес на обработка са още 26 заявления.

Помощта подлежи на възстановяване, ако детето не постъпи в училище или не е посещавало редовно училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. За установяване на тези обстоятелства дирекциите „Социално подпомагане“ ще извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната година.

Facebook Comments