Запазва се 3 лв. на кубик за добив на дърва за огрев

Управителният съвет на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян реши да се запази до 31.12.2016 г. цената от 3 лв. без ДДС за пространствен куб. м. на пострадала иглолистна дървесина, добивана за собствени нужди от физически лица. Предложението е внесено от областния управител Недялко Славов, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

В резултат от невижданото снежно бедствие в началото на март месец 2015 година държавните горски стопанства от област Смолян отчетоха значителни количества паднала дървесна маса, като най-засегнати са 4-те горски стопанства – Златоград, Смилян, Славейно и Смолян.

Областният управител проведе регулярни работни срещи с представители на ЮЦДП, РДГ и 4-те горски стопанства за координиране и отчитане на процесите по инвентаризация и усвояване на падналата дървесина.

През септември м. г. Славов предложи на ЮЦДП да бъде намалена цената на падналата иглолистна дървесина за физически лица от 5 на 3лв. без ДДС за срок до 31.03.2016 г.

През миналата година беше усвоена 1/3 от падналата дървесна маса, но все още остават значителни неусвоени количества, чието качество с времето намалява, а рискът от възникване на пожари, болести и вредители се увеличава. Дейностите по инвентаризацията и приоритетното усвояване на падналата дървесина продължават и през тази година. За да бъде усвоена максимално и в най-кратки срокове пострадалата дървесина, а и за да могат домакинствата да спестят от разходите за отопление, областният управител Недялко Славов предложи по-ниската продажна цена да се запази и след 31 март 2016г., което УС на ЮЦДП прие.

Снимка: В-к „Отзвук“

Facebook Comments

Вашият коментар