Започва преобразуване на училищата по новия просветен закон

Започва преобразуване на училищата, за да отговарят на новата образователна структура, залегнала в новия Закон за училищното образование, обявиха от просветното министерство във вторник, когато представиха проектите на два нови стандарта – Стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и реда за определяне на националните училища и на иновативните училища, съобщава „Медиапул“.

Според новата структура училищата са начални (I-IV клас), основни (I-VI клас), гимназии, които се делят на професионални и профилирани (XIII-XII клас), обединени (I-X) клас и средни (I-XII клас).

Тъй като основното образование вече ще се завършва след седми, а не след осми клас, както е досега, до 31 май 2017 година общинските съвети по места ще трябва да преценят как и дали да преобразуват основните си училища.

Ако решат да останат основни, ще трябва да обучават само до седми клас включително, а това може да доведе до съкращения на учители. Могат и да преобразуват училищата в обединени – до десети клас, което обаче е свързано с привличане на преподаватели и допълнителни инвестиции, които не всяка община може да си позволи.

Предстои такива решения да бъдат взети за над 1300 училища, в които в момента се преподава до осми клас.

Първите иновативни училища отварят врати от по-следващата учебна година

С промените за първи път се дава възможност на училищата да кандидатстват с проекти, за да се сдобият със статута на “иновативни“. Този статут ще се присъжда ако поне в една от паралелките се провежда „различно образование“ с нови методи на преподаване и различна организация на учебния процес.

Като пример за иновация експертите на МОН дадоха проблемно училище с лош успех на децата и отсъствия, слаби познания по български език и т.н. Там например училищната програма може да се разработи така, че децата да се ограмотяват по различен начин чрез електронни продукти за развитие на речта, чрез повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции.

Възможен е и друг подход – ако училището е с исторически профил, може да обособи предмет за дадена историческа епоха и в рамките на него да се изучават историята, философията, музиката и литературата на епохата и по този начин да се правят междупредметните връзки, а не отделните предмети да се изучават изолирано и сами за себе си.

За присъждане на статут на иновативно училище към министъра на образованието и науката се създава Комисия за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

Училища, които искат да получат статут „иновативни“, могат да кандидатстват с проекти до 31 януари 2017 г. , като изрично условие е да променят най-много 30 на сто от задължителната учебна програма. След като комисията оцени и пресее проектите, първите иновативни паралелки ще отворят врати от учебната 2017/2018 година.

На въпрос дали няма да се правят експерименти с децата, директорът на столичното 51-во СОУ „Елисавета Багряна“ Асен Александров, който е съветник на образователния министър Меглена Кунева, коментира, че Томас Едисън е правил 10 000 опита преди да открие електрическата крушка. Все пак МОН има право да прекрати иновативното обучение, ако има несъответствия между целите на проектите и постигнатите резултати; ако обучението проповядва нетолерантност или пък ако има писмено искане от 2/3 от родителите, директора на училището, педагогическия или обществения съвет в училището.

Първоначално от министерството не предвиждат допълнително финансиране за иновативните паралелки, докато не се видят резултати от този вид обучение. Обявяването на прием в иновативни паралелки обаче само по себе си привлича интерес от страна на родители и ученици и съответно ще носи приходи за училището.

Национални училища и защитени детски градини

Специален статут на “национални” пък ще получават онези училища, на които е възложена “национално отговорна задача” от страна на министъра на образованието и тя е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области на страната.

Другият критерий е географският обхват, тоест в училището да се обучават повече от 20 ученици от други съседни области. И в момента има училища със статут на национални – например Националната финансово-стопанска гимназия и др.

Училищата по изкуствата и някои национални училища по спорт ще запазят статута си на национални и след промените. Други, които са обявени за такива, ще трябва да се разделят с наименованието си, в случай, че не отговарят на новите критерии, разясниха от министерството.

С новия закон освен средищни и защитени училища, както досега същият статут ще получават и детски градини в трудно достъпни и отдалечени райони. В момента се определят критериите и начинът на финансиране.

https://youtu.be/2izLBS9uGqw

Източник: mediapool.bg

Facebook Comments

Вашият коментар