За ново обсъждане на оздравителния план кани община Смолян в петък

Второ обществено обсъждане на плана за финансово оздравяване организира община Смолян в петък. То ще се проведе от 10 часа в зала 247.  От публикувания в сайта на общината нов документ става ясно, че ако местната управа изпълни посочените в него мерки, в края на настоящата година, или най-късно до края на март месец 2017 г. кметът Николай Мелемов би трябвало да докладва пред Общинския съвет, че няма нужда от следващ план за финансово оздравяване, а общината да отпадне от групата общини под пряко наблюдение на финансовото ведомство.

След първото обсъждане, което се проведе в началото на месеца, и последвалото заседание на Общинския съвет Мелемов оттегли докладната за плана с мотив, че иска по-широка дискусия.

„Днес оттеглих плана за финансово оздравяване на община Смолян от дневния ред на общинското заседание, защото искам да се проведе по-широко обществено обсъждане. Целта ми е да стане ясно на повече хора, че от дълги години община Смолян не е била в по-добро финансово положение, отколкото е в момента“, написа след заседанието градоначалникът във Фейсбук профила си.

„През 2011 г., когато встъпих в първия си мандат като кмет, всички показатели бяха на червено. Сега сме на червено само по два от шестте показателя за финансова нестабилност. Тенденциите са такива, че до половин година или до март месец догодина най-късно, ще остане само един проблемен показател – поетите задължения. А община Смолян още отпреди 2011 г. е с поети задължения над 200% от средногодишния размер на разходите за предходните 4 години.  Това са причините да поискам да се проведе по-мащабна дискусия и с гражданите, и с общинските съветници, за да стане ясно, че нямаме притеснения и че можем да се гордеем с това, което правим от пет години насам. Специалистите от Сметна палата, АДФИ и Министерството на финансите знаят това, но бих искал да го знае и цялата общественост. Надявам се при следващото обществено обсъждане повече граждани да се включите, да задавате въпроси, които ви вълнуват, защото ние се гордеем с това, което сме постигнали, имайки предвид откъде сме тръгнали“, написа още той.

Междувременно от администрацията доразработиха първия план за финансово оздравяване с анализи, таблици, числа, диаграми и с далеч по-обемиста текстова част.

Фактически, с промените в Закона за публичните финанси от началото на тази година община Смолян влезе в категорията общини, които имат нужда от план за финансово оздравяване, тъй като не изпълнява 4 от 6-те критерия за стабилност.

От документа, публикуван на сайта, обаче става ясно, че през 2011 г., преди Мелемов да встъпи в първия си мандат, общината не е изпълнявала шест от шестте критерия за финансова стабилност.

Първото подобрение настъпва през 2013 г. когато съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи пада наполовина – от 15,3 на 7,6%.

Второто подобрение е през 2014 г., когато бюджетното салдо за пръв път от години става положителна величина.

Третото е от края на юни месец тази година, когато наличните към края на миналата година задължения за разходи се понижават под 15% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години.

Подобрен е и още един критерий – равнището на събираемост на приходите е увеличено на 66,5% при средно за страната 66%, прието за норма.

Към настоящия момент община Смолян има проблем с два от показателите. Първият е с просрочените задължения. За половин година размерът им е свален от 4 на 3 милиона лева, но все още е на 9,3% от отчетените през последната година разходи. А трябва да са под 5%.

Вторият проблем е с размера на поетите ангажименти. Той трябва да е под 50% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. Но  е факт, че от преди 2011 година и досега размерът им е неизменно над 200%.

Изводът от целия документ е, че ако местната управа изпълни посочените в плана мерки, в края на настоящата година, или най-късно до края на март месец 2017 г., както е по закон, кметът би трябвало да докладва пред Общинския съвет, че няма нужда от следващ план за финансово оздравяване.

Facebook Comments

Вашият коментар