Златоград, Неделино и Кирково срещу Националната здравна карта

Златоград, Неделино и Кирково са против приемането на Националната здравна карта и пакета от дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Това става ясно от проведеното в четвъртък извънредно заседание на местния парламент в Златоград, посветено изцяло на темата здравеопазване.

„Какви са опасенията на лекарите и най-вече на местната болница – МБАЛ Златоград, която е болница от І-во ниво на компетентност. В момента в нашата болница съществуват 46 клинични пътеки. Според проекта на Здравната карта остават 30 клинични пътеки. Тези 16 пътеки се намаляват за сметка на процедури с ежедневен престой, която обаче замяна ще доведе до намален достъп на пациенти до МБАЛ, до намалено финансиране. Според опасенията на лекарите, работещи в МБАЛ – до самозакриване на болницата. Само за информация, за 2015 г. през нашата болница са преминали 2600 болни, като около 500 случая са изпратени от спешното отделение“, заяви председателят на ОбС Емилия Кръстева. Тя отбеляза, че от 1 април т.г. ще се пуснат легла за долекуване, но се оказва, че златоградската болница може да работи само по една клинична пътека – за долекуване след исхемичен инсулт. Притесненията на медиците са, че с това финансиране болницата няма да издържи. Неврологичните легла по новата здравна карта са 8 за цялата Смолянска област. В момента МБАЛ – Златоград, е с 12 неврологични легла. Тоест, тези осем легла трябва в бъдеще да се поделят между Златоград, Девин и Мадан.

Д-р Людмил Личев – управителят на болницата, уточни, че всъщност 27 клинични пътеки й остават на болницата занапред. От 75 легла, с които работят, остават само 33. Той съобщи, че Районната лекарска колегия в Смолян е взела решение да се подкрепи здравната карта, но не националната, която министър Москов предлага, а областната здравна карта, която е приета на заседание през ноември 2015 г.

„Населението на Златоград, Неделино, част от Бенковски, от Кирково имат нужда от активно лечение. С тази карта, която министерството е направило, какво следва!? Нашите болни, нашите хора да пътуват за Смолян, Кърджали и Пловдив активно да се лекуват, а след това да се върнат тук да се долекуват. Аз мисля, че всички вие ще подкрепите тази идея – нашите болни да се лекуват в нашата болница. Няма по-хубаво нещо от това нашите близки да си са тук, в болницата, ние да ги лекуваме. След това, ако се наложи рехабилитация, разбира се, с тази пътека, която НЗОК за първа година пуска, и нея ще използваме –  имаме оборудвани 5 легла по проект“, посочи д-р Личев.

Председателят на здравната комисия в ОбС – Златоград, д-р Ангел Белев обясни, че според Наредба № 11 за  определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, се предвиждат ограничения и премахване на някои клинични пътеки, които в момента изпълнява местната болница. В неизгодна ситуация е поставена тя и от другата наредба – за критериите и реда за избор на лечебни заведения за сключване договор със Здравната каса. Той посочи, че при одобрени на ниво област Смолян 1012 легла, в момента от здравното министерство се предлагат 886 за областта. На областното заседание са били одобрени 217 легла за първо ниво болници – тоест, за болниците в Мадан, Златоград и Девин. А министерството сега предлага те да бъдат 118.

„При тази ситуация ние ще бъдем силно затруднени в работата си, ще бъде ограничен достъпът на пациентите до нашата болница, до степен на невъзможност ние да оказваме необходимата адекватна и своевременна медицинска помощ на жителите на нашата община и съседните – Неделино и Кирково“, допълни д-р Белев.

 

Директорът на РЗОК в Смолян д-р Кузман Гелов:

Цената на здравната реформа ще бъде най-скъпо платена от Смолянска област

От изказването на д-р Кузман Гелов – директор на Регионалната здравно-осигурителна каса, стана ясно, че той се е присъединил към приетата от Лекарската колегия в Смолян декларация срещу националната здравна карта, касаеща област Смолян.

„Приемаме нещата да бъдат така, както сме ги решили в края на миналата година – предложението за областна карта. Проблемът е в това, че нашата област е специфична от страна на общодостъпност на пациентите до най-различния вид медицинска помощ. И за аптеките, и за лекарите в доболнична помощ, и за специалистите. Да не говорим, че има общини без дори един специалист, без аптеки. Да не говорим, че половината общини са без лаборатории, че не във всички общини имаме болници“, каза д-р Гелов. Той припомни, че решението на областната комисия е да се придържа към основните принципи на реформата, но с минимално съкращение на легла и преобразуването им от едно ниво в друго, с очакване на пътеките за долекуване и продължително лечение. Д-р Гелов подкрепи декларацията и на медицинския персонал, и на Общинския съвет срещу здравната карта. „И с всички сили и средства ще се опитам това, което мога, да направя, защото аз ви обещавам съвсем честно и почтено, да помогна с каквото мога, както съм го правил и досега в здравеопазването в окръга. Обещавам също така, защото никой не знае какво ще се случи след това, когато ще бъде още по-важно – логистичната подкрепа в резултат от тази Здравна карта, защото наистина ще има неща, които ще могат да се оправят на място. Може би ще се търсят и резерви. Мисля, че е редно да се търсят резерви в самата болница, в самата община и околните общини“, допълни шефът на РЗОК.

Той спомена за наличната модерна лаборатория, която на практика не се ползва ефективно от колегите му в Златоград и Неделино. „Ние се събираме тук за спасяване на болницата, в същото време тази лаборатория – абсолютно модерна и качествена, благодарение на големия професионализъм на колегите, които работят там, да я оставим да не се използва – то направо е престъпление“, добави д-р Гелов. И подчерта, че има още неща, които трябва да се избистрят във времето в отговор на здравната реформа, защото тя няма да спре. „Тя ще се проведе, но с каква цена!? Естествено цената на област Смолян ще бъде най-висока, защото – такива са условията. Но ви казвам пак, аз ще положа всички усилия. Това, което мога да променя и от тук нататък, както винаги е било до сега, когато има нужда, може да разчитате на мен на моята подкрепа и на експерти”, подчерта директорът на Здравната каса в Смолян.

 

Зам.-кметът на Златоград Елмира Угорлиева: Болницата ни трябва да стане защитена

Според зам.-кмета Елмира Угорлиева местната общност трябва да настоява за такива болници като в Златоград, които се намират в погранични, труднодостъпни райони, да получат друг статут – защитени. Статут, който да им позволят да съществуват самостоятелно. „Трябва да отбележим също, че години наред вече се утвърдихме като устойчива туристическа дестинация. Това, заедно с функциониращия ГКПП на връх Костадин, води до засилване на туристопотока, което налага да осигуряваме адекватно здравеопазване, което би могло да се реализира чрез със съществуващото положение на МБАЛ. И на трето място, отчитайки необходимостта от наличието на болница в община Златоград, която обслужва населението и на съседните ни общини – Кирково и Неделино, ние успяхме да модернизираме материалната база. Успяхме да закупим ново оборудване. Ако се случи това, за което коментираме, се обезсмисля дейността на местната власт в посока съхраняване на МБАЛ“, посочи Угорлиева.

 
Кметът на Неделино Боян Кехайов: 40-50% от болничните легла се ползват от наши жители

Кметът на Неделино Боян Кехайов заяви, че голяма част от населението на неговата община ходи на болница в Златоград. Според него 40 или 50% от капацитета на лечебното заведение се ползва от жители на Неделино. „Това е съвсем естествено, защото ние сме община, в която няма изградено здравно заведение и най-близкия и естествен път на жителите от Община Неделино – вие знаете, че най-близко и административно, и географски сме свързани с община Златоград. Голяма част от специалистите, които работят в болницата, са и наши съграждани. По един или друг начин, са намерили своята специализация в Златоград. Така, че свързаността и естествените пътища водят към Златоград“. Той изтъкна, че Неделино подкрепя декларацията на ОбС Златоград и на медиците от Златоград. От своя страна Неделино също подава до здравното ведомство декларация, с която иска да се преразгледат нормативните промени, въведени с наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, проекта за Национална здравна карта и наредбата за критериите за избор на лечебни заведения, с които НЗОК сключва договори.

„Действително това, за което се бяхме разбрали при изготвянето на областната здравна карта, не съвпада със сега поднесената информация по отношение на броя на леглата, които ще останат в МБАЛ Златоград. Тъй като не само Златоград беше удовлетворен от тази среща при областния управител, която беше при изготвянето на н областна здравна карта, а всички болници. Съкращенията на болничните легла бяха минимални, а повечето бяха за трансформация от едно отделение в друго, съгласно нуждата и статистиката, която специалистите бяха предоставили на нас, кметовете и специалистите“, посочи кметът на Неделино. Той каза, че златоградска община вече е на второ място по население в Смолянска област, а златоградската болница е втора след смолянската болница, „която с ангажираността на ползването на услугите от населението от общините Неделино и Кирково, тя може би ще се изравни по стандарти и със смолянската болница. Така че ние също не сме съгласни с това което ни се предлага от Министерство на здравеопазването – да бъдат орязани на 50%, т.е. ние ще принудим нашето население да ползва услугите в Кърджалийска област или в Пловдив, в големите населени места“, добави Кехайов.

 

Зам.-кметът на Кирково Йълмаз Хафъз: Нивото на болницата в Златоград е на доста високо ниво

„През последните няколко години, аз имам лични посещения в болницата, било то като придружител или като пациент във вашата болница, дело мога да кажа, че моето семейство и моите близки се лекуваме тук при вас. И сме изключително доволни. Моето мнение, е че нивото на медицинското обслужване  в МБАЛ Златоград е на доста високо ниво. Материалната база е модерна… Грижите и обгрижването са на ниво, това го казва нашето население. Готови сме да ви подкрепяме, всяка година сме го правили и материално и финансово”, заяви зам.-кметът на Кирково Йълмаз Хафъз.

 

Текстът на декларацията, одобрена от Общинския съвет на Златоград, е следният:

 

до Министъра на здравеопазването,

до Председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание,

до Председателя на Комисията за изработване на Областна здравна карта – област Смолян,

до Директора на Национална здравноосигурителна каса,

до Председателя на УС на БЛС,

до Председателя на Регионалната колегия на БЛС – гр. Смолян,

до Областен управител на област Смолян,

до Председателя на Сдружението на общинските болници в България

                                              

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТОГРАД, потвърждавайки, че подкрепяме всички усилия в насока осъществяване на здравна реформа в интерес на подобряване на условията в здравеопазването, но отчитайки интересите на населението на Община Златоград  и възможността да бъдат оказвани качествено и своевременно здравни грижи и на основание чл.21 ал.2 ЗМСМА 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ:

 

  1. Ръководени от интересите на Община Златоград и отговорността ни като общински съветници, не подкрепяме нормативните промени, въведени с  НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, проекта за Национална здравна карта и Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения, с които НЗОК сключва договори.
  2. Считаме същите за неприемливи по отношение на интересите на населението на община Златоград за здравните дейности, осъществявани от МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД в частта на намаление на терапевтичните, хирургичните и неврологичните легла, което води след себе си закриване на тези дейности и напускане на специалисти. Настояваме за запазване на броя на леглата за активно лечение в сегашния им вид.
  3. Считаме, че е недопустимо промените да се осъществяват без предварително обсъждане и съгласуване с общинските власти в община Златоград, община Неделино и община Кирково като преки потребители на медицинските услуги, ползващи жителите на цитираните общини от МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД. 
  4. Настояваме лечебните заведения в граничните общини да бъдат обособени като самостоятелни лечебни заведения със специален статут като напр. „болница в гранична и труднодостъпна община”.
  5. Като устойчиво развиваща се туристическа дестинация с функциониращ ГКПП с Република Гърция, засиленият пътникопоток през Златоград изисква адекватно здравеопазване, което би могло да се осигури при съществуващия капацитет на наличните отделения в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, Златоград.
  6. Отчитайки необходимостта от наличието на болница за активно лекуване, община Златоград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, обнови материалната база и модернизира медицинското оборудване в местната болница. В резултат на промените, регламентирани в Наредба №11 от 09.12.2015 г., до голяма степен се обезсмислят действията на местната власт в търсене на възможности за подобряване на здравното обслужване на жителите и гостите на общината.
  7. Призоваваме компетентните власти да преразгледат предлаганата реформа в контекста на интересите на населението на общинските центрове, ползващи медицинските услуги на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД Златоград – болница с дългогодишна история, като се вземе предвид факта, че жителите на общините, които ползват услугите на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, живеят в отдалечен и труднодостъпен район, затруднен е достъпът до други здравни заведения и не е само крайно наложително функционирането на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД Златоград, но е необходимо и финансово обезпечение на медицинските дейности, които се извършват там. 
  8. Общински съвет – Златоград, подкрепя проекта на Областна здравна карта, изготвена от Областна комисия по здравеопазването със Заповед №РД-02-233/27.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването.
Facebook Comments

Вашият коментар