Избират нов управител на МБАЛ – Златоград

Конкурс за нов управител на МБАЛ „Проф. Асен Шопов“ ще проведат в Златоград. Причина за това е, че през февруари месец д-р Ерол Чинар се отказа от досегашната си ръководна позиция в общинската болница и се закле като общински съветник. Той зае мястото на напусналия ОбС Величко Сидеров – първи в листата на коалиция „Заедно за община Златоград“.

Местният парламент избра комисия, която да проведе конкурса. Председател й е шефът на постоянната комисия по здравеопазване в ОбС д-р Ангел Белев, секретар е Златка Цекова – юрист, а членове: зам.-председателят на здравната комисия Кирил Даскалов, д-р Ерол Чинар и Емилия Кафеджиева–Делчева – главен инспектор „Контрол на лечебни заведения за болнична помощ от Регионалната здравна инспекция в Смолян.

Изискванията към кандидатите за управител на МБАЛ са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. Трябва да имат най-малко пет години лекарски или икономически стаж. Трябва също да изготвят програма за развитието и дейността на общинската болница за тригодишен период 2016 – 2019 г.

Временно изпълняващ длъжността управител на общинската болница от месец февруари насам е д-р Людмил Личев.

Вашият коментар