Избран е изпълнител на Общия устройствен план на община Смолян

Консорциум „Родопи план“ е избран да изработи проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Смолян, става ясно от публикуваното в сайта на общината решение. То не е обжалвано в законовия срок и подлежи на изпълнение. Консорциумът се състои от фирмите „Стройинвестконсулт София“ ЕООД, „Географика“ ООД и „ГИС Про“ ООД – София. Поръчката е спечелена от обединението с цена 221 789 лева без ДДС.

На второ място е класирано ДЗЗД „Консорциум Урбан груп“.

Общо осем проектантски фирми и консорциуми взеха участие в откритата процедура за изработване на ОУП, но шест от тях са били отстранени от участие в хода на процедурата.

Откак съществува община Смолян не е изработван ОУП за цялата й територия, която освен града включва 86 села. За град Смолян действащият план е от 1976 г., който е неактуален.

Основната визия за развитие на община Смолян, която трябва да залегне в стратегическия документ, е: „Интензивно развиващ се туристически център с европейско значение и модерна икономика, със съхранена природа, живо културно наследство, традиции и привлекателно място за обитаване“. На тази база са формулирани основните приоритети и цели на плана: развитие на туристическа инфраструктура за целогодишен туризъм; транспортна достъпност и качествена жизнена среда; подобряване на екологичната инфраструктура; подобряване на физическата среда и предотвратяване на рискове; трансгранично сътрудничество.

Facebook Comments

Вашият коментар