Изградиха водовземното съоръжение за минерална вода в Ерма река

Изградено и напълно разплатено е водовземното съоръжение за минерална вода в златогрдаското село Ерма река, става ясно от съобщение в Агенцията за обществени поръчки.

Изпълнител на обекта е обединение „ГЕОПС – Минстрой“ по договор с община Златоград на стойност 2 915 094 лв. с ДДС. Консорциумът се състои от две фирми – „Минстрой Холдинг“ АД и „ГЕОПС Болкан дрилинг сервисис“ ЕООД. Договорът бе сключен през декември месец 2013 г.

„Финансирането беше осигурено от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. С него се обезпечи на 100% изграждането и оборудването на това съоръжение. Консорциумът изпълни всички задачи. Има икономия от средствата, договорени с ПУДООС. Тоест, в обществената поръчка сумата е по-малка от осигуреното финансиране. Поръчката за сондажа е вече разплатена“, съобщи кметът на Златоград Мирослав Янчев. По думите му в момента има напълно функциониращ сондаж, който предстои да бъде въведен в експлоатация с акт 16, след което Общинският съвет ще може да се разпорежда с наличния воден ресурс.

Разрешеният, но не максималният дебит на минералната вода, е 26 литра в секунда. Течността от недрата излиза на земната повърхност с 88 градуса температура. За този дебит община Златоград е получила разрешение за водоползване от Министерството на околната среда и водите. Извършеният хидроложки доклад е доказал една аномалия – че температурата на водата се увеличава колкото повече се черпи от нея и може да стигне до 90 градуса.

„Оттук-насетне в общината работим по две направления. Едното е в близък план – да реализираме балнеология до сондажа в бившето кметство в Ерма река, което е общинска собственост. Второто – в дългосрочен план, е да транспортираме водата с тръбопровод до Златоград. Търся средства – местни, държавни, европейски. Много е трудно, защото проектът е с индикативна стойност 15 млн. лева, касае три землища и нито една програма не може да го финансира изцяло. Затова смятаме, че финансирането трябва да е смесено – частично от общинския бюджет, от целенасочена инвестиционна програма на правителството и от европейски програми“, посочи кметът. Янчев подчерта, че това е приоритетен за общината проект и е единственият, който дава добавена стойност – с преки и косвени ползи от реализацията му за общността.

Facebook Comments

Вашият коментар