И кметът на Смолян забрани да се събират пари от родителите  

Със заповед кметът на Смолян Николай Мелемов категорично забранява на директорите, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в детските градини да събират пари от родителите на децата „по какъвто и да е повод и в какъвто и да е размер“, съобщиха от местната администрация.

Заплащането на дължимата месечна такса за детска градина, регламентирано в чл.28 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, ще се извършва само при домакина, респ. завеждащия административната служба в съответната детска градина като задължително се издава касова бележка.

Стриктно да се спазва разпоредбата на чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно която, освен в случаите, определени в този закон, педагогическият специалист не може да извършва срещу заплащане  обучение или подкрепа по смисъла на чл.178, ал.1, т. 2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на секретаря на общината Момчил Николов.

Кметът Мелемов е поредният градоначалник в страната, който издава такава заповед. Градоначалниците на Бургас, Варна, Велико Търново, Благоевград, Златоград също са забранили да се събират на ръка пари в детските градини за консумативи.

Целта е от родителите да не се събират средства за консумативи, сапун, тоалетни принадлежности, дидактически материали и др., защото общината подсигурява всичко необходимо на детските заведения за тяхното нормално функциониране.

Заповедта е издадена на 21 октомври. След съобщението за забраната в социалната мрежа Фейсбук се разгорещи дискусия „за“ и „против“.

Като логично последствие от нея в Златоград например още в предходния мандат на кмета Мирослав Янчев въведоха с решение на ОбС задължение на директорите на детски градини да се отчитат пред общината за всеки разход, който е направен, и фирмата, на която е платено.

Facebook Comments