КЕВР оскъпи водата повече, отколкото поиска ВиК – Смолян

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) увеличи цената на питейната вода за Смолян повече, отколкото поиска дружеството „ВиК“ ЕООД. Това става ясно от проекто решението на Комисията, публикувано на нейния сайт. Проектът се очаква да се утвърди до 31 май тази година.

Цената за доставяне на вода помпена станция досега е 1,26 лв. на кубик без ДДС. В своя доклад пред КЕВР водното дружество е дало прогнозна цена от 1,39 лв. (тоест с 10% ръст), а увеличението, което дава регулаторът,  е 1.40 лв. на кубик.

Доставената вода от гравитачна станция сега е 0,76 лв. на кубик без ДДС. Прогнозната стойност, дадена от „ВиК“, е 1 лев, а увеличението в проекта на КЕВР е 0,99 лв.

За отвеждането на отпадъчни води досега се плащаха 0,06 лв. на кубик. Искането на „ВиК“ е за увеличение на с две стотинки, а проектното оскъпяване от КЕВР е с три стотинки на кубик.

Пречистването на отпадъчни води в момента струва 0,57 лв. на кубик без ДДС. Предложението на „ВиК“ е за сваляне на цената на 0,49 лв. (спад с 14%) и КЕВР го приема.

Според публикувания в сайта на Комисията доклад за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги анализът показва, че цените на ВиК услугите, които ще се прилагат през 2016 г. от дружеството в Смолян, са под прага на социална поносимост.

Докладът за утвърждаване на водоснабдителните и канализационните услуги, както и проекторешението на КЕВР, може да видите на следните линкове: https://www.dker.bg/KAPDOCS/draft-res-vik-smolyan-may2016.pdf  и  https://www.dker.bg/KAPDOCS/rep-oz-vik-smolyan-may2016.pdf

Вашият коментар