Кметът на Златоград представи пред ОбС програмата си за управление до 2019 г.  

Програмата си за управление до края на мандата – 2019 г., представи на днешното общинско заседание кметът на Златоград Мирослав Янчев. В документа е посочено, че първият му мандат е бил мандат на дългосрочното планиране и гражданска енергия, вторият – на устойчиво изграждане и видими резултати, а настоящият – на социалната стабилизация и добрите възможности за развитие на всеки, избрал община Златоград за свое място за живеене.

Ефективно сътрудничество, открито управление, ефикасна и отговорна местна власт, партньорство – това са принципите, на които е подчинил управлението си кметът Янчев.

Програмата за управление съсредоточава административен, финансов, технически ресурс за инвестиционни дейности с голям социален ефект, водещ до икономическа стабилност и възможност за прилагане на гъвкава политика по отношение на задържане на местното население и привличане на нови инвестиции.

„През изминалите два мандата се справяхме с много предизвикателства и решихме много проблеми, но и много общински дела останаха недовършени, основно поради ограниченията, наложени от общинския бюджет.   Като кмет с дългогодишен опит знам колко потенциал има общината ни, за да се развива. Настоящата програма определя ключовите възможности на местното развитие, зачитайки волята на гражданите“, е посочил Янчев в програмата си.

Няколко са основните акценти, върху които тя е изградена: реформа в общинското здравеопазване с ясна стратегия за осигуряване на качествени здравни услуги; реформа в общинската образователна система, съобразно потребностите на местното население; реформа в областта на опазване на околната среда и ВиК сектора; активна стратегия по отношение на привличането на нови инвестиции и стабилизиране на местната икономика чрез изграждане на активна Местна инициативна група с териториално балансирана местна стратегия за развитие; популяризиране на туристическа дестинация Златоград извън пределите на България; привличане на интереса на водещи фактори за развитието на спортен туризъм и разбира се, реализиране на приоритета ни – балнеология.

„Постигнатото до сега изисква да се изработи една балансирана и реалистично обмислена програма за управление, която да концентрира основния финансов ресурс и за благоустрояване на крайните жилищни квартали в Златоград и уличната мрежа във всички населените места в общината“, е заявил още градоначалникът.

Целият текст на кметската програма вижте тук: https://www.zlatograd.bg/?pid=2,2&id_news=1330

 

Facebook Comments

Вашият коментар