Кметът на Смолян Николай  Мелемов: Не сме допуснали да се нанесе щета на смолянчани

Г-н Мелемов, минаха стоте дни от втория Ви мандат, какво променихте?

Кардинални промени не сме правили. Пред нас още стои задачата да извършим определени структурни промени в администрацията, но поради обективни причини в работата на Общинския съвет все още не сме внесли нова структура.

Какво имате предвид под обективни причини?

Пропаднаха няколко заседания на Общинския съвет, което промени нашия график. Приемането на бюджета стана чак през февруари месец, а по план през февруари трябваше да внесем структурата на общината.

Какви промени смятате да предложите?

Например да създадем ново звено, което да се занимава с контрол при работата с гражданите. Сега се губи личната отговорност. Искаме да прецизираме нещата с цел да има лична, а не обща отговорност в отношението към гражданите. Смятаме и да намалим числения състав. Знаете, че една от основните ни задачи е да пестим средствата от бюджета и да ги влагаме в дейности, полезни за хората. Ще предложим тези промени на обсъждане пред Общинския съвет.

Какво успяхте да направите от началото на втория си мандат?

Продължихме важните си задачи и проекти, с които сме се ангажирали, за усвояване на европейски средства. Успешно приключихме с централната градска част плюс допълнителния обект – ул. „П. Р. Славейков“. Подготвяме нови проекти за програма „Региони в растеж“. Готови сме за възлагане на нови блокове за саниране. Следващата седмица обявяваме за строителство 25 блока и се надявам до есента да бъдат готови.

През настоящата година кое смятате за най-сериозно изпитание в работата си?

Участието ни в европейските програми е на дневен ред отново след стартирането на новия програмен период. Тези инвестиции са ни особено важни, защото водят до реални промени в облика на града. Опитваме се да привлечем външно финансиране от всички възможни програми. Администрацията е концентрирала усилията си в тази насока. Това е основното предизвикателство, защото ако разчитаме само на приходите от местни данъци и такси, ще покрием само основните дейности на общината. Ние не си позволяваме да увеличаваме данъците – отчитаме, че нашият регион не е с висок стандарт на живот и без външно финансиране, много малко проекти бихме могли да изпълним.

Наскоро в Народното събрание при обсъждане на Закона за публичните финанси министър Владислав Горанов анализира ситуацията със закъсалите общини. Смолян не беше спомената сред тях. Ако вярваме на опозицията в местния парламент, Смолян е пред фалит като Велинград. Ако вярваме на министър Горанов – Смолян не е проблемна община. Или направо да приемем, че министър Горанов умишлено не я споменава, защото е община на ГЕРБ, какво е фактическото положение?

Община Смолян беше на последните места по финансова стабилност през 2011 г. Сега сме стабилни финансово – нямаме необслужвани задължения. Това е другата ни основна задача – да топим задълженията, които наследихме през 2011-та. Нямаме никакви притеснения и неслучайно министър Горанов не споменава Смолян като проблемна община. От 265 общини ние в момента сме на 80-то място – тоест в първата една трета. И задачата, която съм си поставил, е до края на мандата да стопим дълговете и да бъдем в първата десятка на финансово устойчивите общини. Убеден съм, че това ще се случи, защото е наш стил на работа. Беше невъзможно да стопим задълженията, които сварихме, за четири години. И обещавам, че през 2019-та ще бъдем почти без задължения.

По темата „Титан“. Вие като кмет чувствате ли се заложник на наследените договори с тази фирма?

В началото на първия ми мандат наистина беше подобно чувството ми, защото имаше няколко договора, които ни обвързват дългосрочно. Един от тях е с фирма „Рожен Експрес“, в която общината е апортирала обекти за милиони левове, а нищо срещу това не е получено. Напротив, бяхме осъдени от „Рожен Експрес“. Другият договор е с „Титан“ за 15 години, договорът за СТЦ „Перелик“, в който общината влиза с имоти за милиони и отново няма никаква печалба, с консорциум „Светлина“, който прекратихме. С течение на времето намерихме диалог с фирма „Титан“ – доказателство за това е, че 4 години не сме вдигали такса смет. Таксата тук е сред най-ниските в областта и в страната – 3 промила досега, а от началото на тази година – 3,6 промила. По мое мнение те добре се справят с почистването, с определени забележки. Контролът от наша страна е на ниво – излишни пари не даваме. Фактически ние това правим – спазваме договора и контролираме, за да не изтичат средства. Досега не сме давали за сметосъбиране повече от 2 милиона лева на година. Таксата се вдига с 0,6 промила, но поради простата причина, че общините сме длъжни да плащаме такса за депониране на РИОСВ и тази такса ежегодно се увеличава до 2020 г. И нека уточня – това не са пари, които се дават на „Титан“, а отиват в РИОСВ и после от там ни ги връщат с условие да ги ползваме за закриване на незаконни сметища и обезвреждане на отпадъци. Това наложи увеличение на промила.

Какви са очакванията Ви от проверката на договорите с „Титан“, която прави групата съветници, определена с решение на ОбС?

Ние сме проверявани от всякакви институции – Сметна палата, АДФИ. Тези договори са проверявани и от Окръжната прокуратура. Проверявани са от нашите юристи и ако имаше нарушения, ние щяхме да предприемем мерки. Но установихме, че са изрядни като документация, затова наблегнахме на контрола. Така че и от тази проверка не очаквам да излязат нарушения.

От опозицията Ви обвиняват, че защитавате интересите на „Титан“, вместо интересите на общината и нейните жители, как ще отговорите на това обвинение?

Винаги изхождам от два принципа – първо, от интересите на съгражданите ми, второ – законност на нашите действия. Ако прибегнем до разваляне на договора, ще последва дълга съдебна сага. Те за един ден ще си вдигнат съдовете, а от следващия ден кой ще чисти града!? Аз нямам право да възложа сметосъбирането без да проведа обществена поръчка, която в най-добрия случай ще отнеме 6-7 месеца, ако няма никакво обжалване. Но засегната страна ще опита да стопира поръчката на всичките й етапи. Помните как консорциума, с който АПИ развали договора за пътищата по лот 27 през Пампорово и Превала, блокира новата поръчка на агенцията. Процедурите по обжалване тогава отнеха 2 години и 3 месеца, макар че АПИ спечели делото, защото беше права да прекрати договора, заради неизпълнението му. Но в нашата ситуация едва ли ще спечелим, а междувременно градът ще се зарине в боклук. Аз ще бъда принуден да наруша закона – да възложа сметосъбирането пряко, без открита процедура. И тогава ще започнем да плащаме двойно – и за водените дела със старата, и на новата фирма, която ще чисти боклука. Отделно е нарушението на закона, за което ще понеса последствия, но кой ще бъде най-ощетен – жителите на общината, разбира се. Ние няма откъде другаде да вземем пари, за да платим всички тези разходи. Затова продължихме да работим с „Титан“ като направихме всичко необходимо да засилим контрола, в това число със стриктно водене на цифрите от кантара, с камери и т.н., за да не плащаме повече, отколкото получаваме като услуга. Фактически не сме допуснали да се нанесе щета на смолянчани откак аз съм кмет – контролираме изпълнителя и държим една от най-ниските такси в страната. Убеден съм, че една подобна битка, към която ни тласка в момента опозицията, би донесла вреда повече, отколкото полза на общината, затова съм се възпрял от разваляне на договора още в първия ми мандат, каквото беше предизборното ми намерение. Може би това ще е другото предизвикателство – да убедя сегашните съветници във взетото решение да не прибягвам до разтрогване на този тежък договор, защото рискът за общината е огромен, а потърпевши ще бъдат гражданите. И пак бих го развалил, ако виждам, че се нанася щета на смолянчани, ако от фирмата ми извиват ръцете, ако градът и селата са мръсни, ако търпим загуби заради сметосъбирането. Но не смятам, че доверието, което са ми гласували моите съграждани за втори мандат, не ми дава право на риск да заложа огромна енергия на екипа ми и целия бюджет на общината за години напред в една по-скоро обречена битка, в същото време да оставя града и селата да тънат в мръсотия.

А ако това е целта на опозицията!?

Възможно е, но ако е така, никога не биха си го признали открито.

Над кои проекти сте концентрирали усилията си в момента?

Смятаме да изградим 35 жилища за социално слаби, спортна зала в кв. Райково, която ще бъде към гимназията, но ще се ползва и от жителите на квартала. Имаме намерение да изградим общински пазар в Райково. От наша страна ние всичко свършихме по отношение на втория воден цикъл и се надяваме скоро ВиК – Смолян, да възложи поръчката за изграждане. Сигурен съм, че лятото ще имаме нова придобивка – градски басейн. Предстои рехабилитация на 4 надлеза и улици в Смолян. Сериозна подготовка извършваме и за санирането на жилищни блокове, около които ние ще направим вертикалната планировка. По Интегрирания план за градско възстановяване и развитие предвиждаме саниране на сгради на културни институции. За главната пътна комуникация съм поставил задачата на инж. Цекова да се справи с отчуждителните процедури. Приеха се нужните решения от Общинския съвет и следващата седмица ще се проведе среща със собствениците. Ние, както обещах и на министър Лиляна Павлова, ще си свършим нашата работа. Финансирането е осигурено и се надявам в края на годината да приключат със строителството.

За Общия устройствен план сте избрали изпълнител, с какво ще допринесе той?

Общият устройствен план е важен, защото всичко, свързано с кандидатстване по европейски проекти за инвестиции в инфраструктура, зависи от наличието на такъв план и визията, която той дава за бъдещо развитие. Ние искаме цялата община да е подредена, не да се работи на парче. ОУП е стратегически важен, базисен документ, който ще ни даде обща картина и визия за десетки години напред.

Доволен ли сте от работата на така сформирания ръководен екип – с нов зам.-кмет по финансовите въпроси, двамата досегашни заместници, секретаря?

Доволен съм, разбира се. Надявам се, че и съгражданите виждат, идвайки в общината, че целият ръководен екип е достъпен, отзивчив. Смятам, че най-нормално беше Венера Аръчкова да поеме длъжността зам.-кмет, защото тя изпълняваше тези функции. Беше въпрос на формалност – тя си зае позицията, която изпълняваше и която заслужава.

Ще изисквате ли от администрацията повече: да станат по-любезни, по-приветливи, по-вежливи?

Точно това искам от тях. Аз не си позволявам да повишавам тон, не искам да се случва въобще подобно нещо в общината. Апелирам към всички съграждани – да изискват и те от служителите да са любезни, приветливи и да си вършат качествено и навреме работата. Такива сигнали винаги ги разглеждам с внимание и вземам мерки. Искам служителите да не забравят, че получават заплатите си от данъците на хората, които обслужват. Поставил съм си за цел да изградим система, чрез която всеки зам.-кмет да може да контролира директорите на дирекции, а те от своя страна – своите подчинени, защото най-дразнещо е когато гражданинът е подал някакво искане, но не получава отговор в срок или въобще не получи отговор. Имал съм сигнали за нелюбезни служители, но без имена. Точно това трябва да изчистим, нека хората назовават проблемите с истинските им имена, защото отговорността не е обща, а лична. И тази система да предполага наказания и поощрения, иначе е уравнивиловка, независимо кой как се справя със задачите – еднакво е отношението. На това смятам да сложим край. Лостове за стимули и наказания има и те трябва да се ползват.

 

Facebook Comments

Вашият коментар