Комисия към ОбС разпредели 7500 лв. между 4 спортни клуба в Смолян

7500 лева разпредели между 4 спортни клуба постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта към Общинския съвет в Смолян. Според решението на комисията футболният клуб „Родопа – Смолян“ получава един транш от 1835 лв., спортният клуб по колоездене „Фрий Райдърс Юнайтед“ според критериите получава 1796 лева. За клуба по вдигане на тежести „Родопа“ на този етап са предназначени 3479 лева, а за клуба по карате – 389 лв.

Първоначалният вариант беше да се разпредели цялата сума от 100 000 лева, които местният парламент одобри да се насочат от бюджета на общината за спортните клубове – към 15-те хиляди в бюджета да се добавят 85 000 лева от перо „външни услуги“.

Според представители на няколко спортни клуба в Смолян обаче сегашната методика и критериите, по които парите се разпределят между клубовете, са несправедливи.

За да поправи несправедливостта, комисията взе няколко решения: в срок до 3 юни т.г. да предложи промени в Наредбата за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община Смолян, които до края на юни да се предложат за публично обсъждане; на юлското общинско заседание променената наредба ще се предложи за приемане в ОбС. След това ще се даде възможност на клубовете да кандидатстват по новите правила за останалата сума от 92 500 лв.

На практика комисията разпредели 50% между 4-те клуба, тоест първия транш от сумата 15 000 лева, одобрявани от предишния Общински съвет по правилата на действащата към момента на кандидатстването им наредба.

Facebook Comments

Вашият коментар