Мадан стартира процедура за сондаж на минерална вода

Община Мадан е започнала процедура за сондаж на минерална вода, става ясно от публикуваното в сайта на екоинспекцията в Смолян уведомление за инвестиционно намерение.

В началото на август месец общината получи от правителството 250 000 лева от държавния бюджет за сондажно хидрогеоложко проучване.

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на проект за сондажно хидрогеоложко проучване, което се базира на разработен „Доклад за оценка на хидротермалния потенциал и избор на перспективни участъци за търсене на минерални води в територията на община Мадан“.

Предмет на проучвателния сондаж е участък „Яновска“ в квартал „Яновска махала“ на град Мадан.

След извършено на 16 февруари тази година проучване на шахтата е измерена температура 18°С на дълбочина 100 метра. Новият сондаж ще е с дълбочина 600 метра, като сондажните работи ще се изпълняват на два етапа – прокарване на сондаж до 250м и от 250 до 600 метра. Целта на проучвателния сондаж е да се разкрият термални води с температура 35-40°С.

Според документа, публикуван в сайта на РИОСВ – Смолян, не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, а ще се използва съществуващата. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Закона за биологичното разнообразие и подлежи на оценка за съвместимост.

Facebook Comments