Местят паметник заради уширение на пътя Михалково – Кричим

Заради предстоящата рехабилитация на пътя Михалково – Кричим ще бъде изместен паметникът на 22-та разстреляни перущенци със сто метра, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. На практика при уширението той ще попадне в обхвата на пътя, защото той е непосредствено до него.

Монументът сега е на 50 см от ръба на настилката. Намира се в дефилето на река Въча и до него няма дори площадка за спиране.

В техническия проект за рехабилитация на пътната отсечка се предвижда паметникът да бъде преместен на 100 м посока гр. Кричим, от страната на ската. На новото място ще бъде изградена и площадка за спиране.

Дейностите по изместване са съгласувани с община Кричим през месец юли т. г. В кореспонденцията между Областно пътно управление – Пловдив, и общината е изрично отбелязано, че ще бъде запазена „целостта и автентичния вид“ на монумента на новото място.

2016-05-30-06-44-40

Местоположението му е уточнено в проекта на пътя и за това има предвидена позиция в количествената сметка, сочат още от АПИ. То е било внимателно обсъдено не само заради осигуряване широчинния габарит на пътната настилка в участъка, което на места ще е над 2 метра, но и заради осигуряването на по-добри условия и безопасност на гражданите за спиране и при поклонение.

От агенцията съобщават, че при изпълнение на рехабилитацията е планирано укрепване на пътя и предприемане на мерки за по-доброто му отводняване, обрушване на ската, реконструкция на съществуващите аварийни площадки и при възможност изграждане на нови, ремонт и осветление на тунела при км 97+650.

Рехабилитацията на път III-866 Смолян – Михалково – Кричим се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014– 2020 г. на стойност около 11 млн. лв. Очаква се участъкът да бъде изграден до средата на 2018 г.