Може да откажете пръстов отпечатък при постъпване в болница

Използването на пръстов отпечатък при постъпване в болница не е задължително за пациента.  Ако не желаете да се идентифицирате по този начин, има алтернатива, съобщават от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Причината да потърсим отговор на въпроса дали има и друг начин за ползване на медицинска помощ от здравно осигурените лица е, че болницата в Смолян въвежда пробно системата за пръстов отпечатък. В областното лечебно заведение са закупени шест броя четци за биометрични данни. Три устройства са поставени на регистратурата и по едно в отделенията по хемодиализа и инфекциозно.

На въпрос, отправен до КЗЛД от Даринка Кирова, от комисията отговарят, че в случай на отказ от автентификация с УИН (уникален идентификационен номер) или при липса на здравноосигурителен статус, физическото лице има възможност за ръчно вписване в регистрационната система на ЕГН/ЛНЧ или специален номер от регистъра на Националната агенция по приходите на здравно осигурените лица, както и номера на съответния български личен документ на физическото лице.

%d0%bd%d0%b0%d0%bfСпециалните номера от регистрите на НАП и НЗОК може да получите само лично с подаване на заявление. Уникалните номера ще са ви полезни не само за постъпване в болница или ползване на каквато и да е медицинска помощ, с тях получавате специфичен достъп до личните си данни в здравната и данъчно-осигурителната система.

А генералната цел на системата за пръстов отпечатък, инициирана от здравния министър Петър Москов, е законосъобразно разходване на публични средства от бюджета на НЗОк чрез осъществяване на контрол върху изпълнителите на медицинска помощ и превенцията на злоупотреби от тяхна страна, при които се отчита неизвършена медицинска дейност. %d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%ba

В сайта на КЗЛД е публикувано цялото становище на комисията по въпроса с биометричните данни, отпправен от д-р Глинка Комитов – управител на НЗОК. Конкретно при отказ на пациент да даде пръстов отпечатък, пише следното:

„В случай на отказ на ЗОЛ да се автентификира чрез код, генериран въз основата на сканиране на произволно избрани точки от пръст на негова ръка, при ползване на медицинска помощ чрез системата на задължителното здравно осигуряване или при получаване на ЛП, МИ и ДХ за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, ИМП, респ. магистър-фармацевта, вписва ръчно в регистрационната система ЕГН/ЛНЧ или Специален номер от регистъра на Националната агенция по приходите, както и номера на българския му личен документ (БЛД) и му оказва медицинска помощ, респ. му предоставя ЛП, МИ и ДХ за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК“.

Цялото становище на КЗЛД по темата може да прочетете на следния линк:  https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1829

На снимките е отговорът на КЗЛД по запитването на Даринка Кирова. %d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b4%d0%ba%d0%b7%d0%bb%d0%b41

Facebook Comments