Над 11 млн. лв. влагат във ВиК-системата на областта

11 250 000 лева ще се вложат за повишаване на качеството на водопроводната и канализационната система в Смолянска област, стана ясно по време на първото за 2016 година общо събрание на Асоциацията по ВиК в Смолян.

„Основен акцент и основна работа на асоциацията през 2015 година беше подготовката и сключването на договора с „ВиК” ЕООД – Смолян, съгласно изискванията на законодателството. В тази връзка през 2015 г. асоциацията проведе редица консултативни работни срещи с експерти от общините, с МРРБ, с Комисията по енергийно и водно регулиране, с Министерство на околната среда и водите, с представители на оператора „ВиК” ЕООД – Смолян, за обсъждане на текста на договора за поддръжка, стопанисване и експлоатация на ВиК-системите  и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от оператора. Знаете, че този договор е едно постижение, с което се гордеем, и успех както за Асоциацията, така и за област Смолян, тъй като ние сме първата асоциация, която подписа такъв договор. С него, по силата на разпоредбите в договора, всички публични активи, съоръжения и системи се прехвърлят за стопанисване и поддържане от оператора „ВиК”ЕООД -Смолян. По смисъла на този договор операторът се задължава да направи инвестиции в размер на 11 250 000 лв., които ще бъдат вложени изцяло във ВиК-системите, което да доведе до повишаване качеството на водата. Сключеният договор дава възможност на оператора да бъде бенефициент и да кандидатства по ОП ”Околна среда” 2014-2020 и ОП „Развитие на селските райони” по мерките за обновяване на водоснабдителната инфраструктура.”, отбеляза в отчета за 2015 година областният управител Недялко Славов.

В общото годишно събрание на асоциацията участваха също заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, Люба Тодорова – юридически консулт, изпълняващ функциите и на главен секретар на А ВиК-Смолян, кметове от общините в област Смолян или упълномощени от тях лица да ги представляват, като членове на Асоциацията, инж. Мариян Николов – управител на „ВиК” ЕООД-Смолян, както и експерти от Областна администрация Смолян.

Facebook Comments

Вашият коментар