Над 1,8 млн. лв. са отпуснати за отопление на социално слаби в Смолянско

1 855 338 лева са отпуснати за отопление на 5 121 социално слаби в Смолянска област, съобщи Светла Асенова – главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“. 5 065 заповеди са за отопление с твърдо гориво (в пари), 15 – за отопление с твърдо гориво (в натура) и 41 са за отопление с електроенергия.

До момента са приети 6 367 молби-декларации като за отделните общини броят е следният: Смолян – 1 712, Девин – 1 266, Мадан – 629, Неделино – 573, Баните – 557, Доспат – 392, Златоград – 391, Чепеларе – 340, Рудозем – 300 и Борино – 207.

Издадени са 721 заповеди за отказ, от тях 556 броя са поради средномесечен доход над определения диференциран минимален доход за отопление, 18 от случаите са поради липса на регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ за лицата в трудоспособна възраст, в 16 от случаите са извършени прехвърляния чрез договор за дарение собствеността върху жилищен/вилен имот и/или идеални части от него през последните 5 години, в 6 – има наличие на регистрация като еднолични търговци.

Санкционирани са 7 семейства от общините Борино, Девин и Доспат, като в 6 от случаите лицата не са декларирали получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ и помощта подлежи на възстановяване.

Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Смолян продължават да приемат молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Крайният срок за прием на молбите е 31 октомври 2016 г. Общият размер на помощта е 362,30 лв.

Facebook Comments