Никол е най-харесваното име за момиче, Даниел – за момче

Никол е най-харесваното име за момиче в област Смолян, а Даниел е най-предпочитаното за момче през миналата година. Това сочат данните на Националния статистически институт. През последната година в област Смолян са използвани 389 имена на новородени.

Малко по-голямо е разнообразието от имена за момичетата – ползвани са 197 имена, а за момчета са 192.

Сред новородените момичета за поредна година най-разпространеното име е Никол – 18 момичета или 4.7%. На второ място по разпространение са имената Мария и Рая – по 12 деца. На трето място са Виктория и Михаела – по 10 деца. Следват Александра и Ивайла – по 9 деца. Често срещани са също Габриела, Дария и Йоана – по 8 деца, както и Крисия – 7 деца. След тях се нареждат имена като Елена, Сияна, Елиф, Анна, Зара, Мелиса, Ралица, Симона, София и др.

За сравнение през 2014 г. най-предпочитани са били имената Никол, Виктория и Мария, през 2013 г. –  Мария, Никол и Рая, а през 2012 г. – Виктория и Мария.

Най-предпочитаното име за момче е Даниел – то е избрано за 20 деца или 5.3% от всички момчета. Името Даниел беше на второ място през 2014 г. и на първо през 2012 г. и 2011 година. Следва името Мартин, с което са кръстени 13 момчета или 3.4% от регистрираните момчета. Мартин беше на първо място през 2014 г., на второ през 2013 г. и на трето през 2012 г. С имената Георги и Кристиян са по 12 деца. С името Димитър са 11 момчета. Следват Александър и Николай, съответно 8 и 7 деца. Често срещани са Алекс, Антон, Ивайло и Стефан – по 6 деца или по 1.6%. Следват Виктор, Деан, Емил и Константин. В първите двадесет най-предпочитани имена са и Божидар, Борислав, Емир, Иван и Никола.

 

Най-често срещани имена при живородените в област Смолян през 2015 година

(предварителни данни)

 

Момчета Момичета
име брой живородени относителен дял – % име брой живородени относителен дял – %
Даниел 20 5.3 Никол 18 4.7
Мартин 13 3.4 Мария 12 3.2
Георги 12 3.2 Рая 12 3.2
Кристиян 12 3.2 Виктория 10 2.6
Димитър 11 2.9 Михаела 10 2.6
Александър 8 2.1 Александра 9 2.4
Николай 7 1.9 Ивайла 9 2.4
Алекс 6 1.6 Габриела 8 2.1
Антон 6 1.6 Дария 8 2.1
Ивайло 6 1.6 Йоана 8 2.1
Стефан 6 1.6 Крисия 7 1.8
Виктор 5 1.3 Елена 6 1.6
Деан 5 1.3 Сияна 6 1.6
Емил 5 1.3 Елиф 5 1.3
Константин 5 1.3 Анна 4 1.1
Божидар 4 1.1 Зара 4 1.1
Борислав 4 1.1 Мелиса 4 1.1
Емир 4 1.1 Ралица 4 1.1
Иван 4 1.1 Симона 4 1.1
Никола 4 1.1 София 4 1.1

 

Вашият коментар