Община Смолян публикува пълните договори за обществени поръчки

Община Смолян публикува сключените от нея договори за обществени поръчки. Досега в сайта са качени над 40 договора, подписани от месец септември 2014 година насам. Публикуват се също сканирани копия на цялата процедура, която администрацията е провела – от обявленията с техническите спецификации и останалата част от тръжната документация, през разясненията по зададени въпроси от кандидати за участие, съобщенията за предстоящи заседания по стартирала процедура, протоколите от заседанията на комисиите по избор на изпълнител, решенията за класиране и самият договор. Публикува се и информация за извършени плащания.

„Искаме се да отговорим на обществените потребности за откритост в управлението“, коментира кметът Николай Мелемов.

Той разказа, че отскоро община Смолян има и действаща web-базирана Географска информационна система (ГИС), която е полезна за архитекти, проектанти, геодезисти, строители, за кадастъра, за собствениците и заинтересованите от картен материал хора. В тази система всеки може да направи различни по вид и обем проверки за своя имот, да види как са очертани съседните му имоти или да провери детайли за държавна или общинска собственост, да си направи нужните му изводи и анализи. В ГИС-системата може да се видят реално съществуващите обекти – в това число пътища, имоти, сгради, населени места, реки, езера, язовири и т. н.

„Стремим се да поддържаме високо ниво на обществена информираност, а основната ни цел е тази информация да е важна и полезна на нашите съграждани“, посочи още Мелемов.

Facebook Comments

Вашият коментар