Обявиха за приватизация магазин в Смолян

За приватизация е обявен магазин на булевард „България“ №25 в Смолян. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол откри процедурата за продажба на  недвижимия имот, който е частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.

Обектът е предназначен за търговска дейност, с площ 115,86 кв. метра (в сграда № 1). Приватизацията ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. Началната му тръжна цена е 100 000 лв. без ДДС, а стъпката на наддаване е 5000 лв.

Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София.

Търгът ще се проведе на 7 април от 11 часа. Срокът за закупуване на тръжна документация е 04.04.2016 г., в стая 515 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Повече подробности може да видите тук: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=101846

Facebook Comments

Вашият коментар