Обявиха конкурс за шеф на Центъра за спешна помощ в Смолян

Конкурс за директор на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Смолян обяви здравното министерство.

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, призната медицинска специалност квалификация по „здравен мениджмънт“. Те трябва да имат още минимум една година стаж след придобиването на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност „Осъществяване на спешна медицинска помощ“ или в структура на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния.

Допълнителните изисквания са за компютърна грамотност,  да познават действащото законодателство и подзаконовите нормативни актове в областта на администрирането на дейността на ЦСМП.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция „Управление на ЦСМП – Смолян“ и провеждане на интервю.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е 17 юни 2016 г. в Министерството на здравеопазването.

Директор на ЦСМП в Смолян от пет години е д-р Велин Денев.

ЦСМП

Facebook Comments

Вашият коментар