Одобриха здравната карта на Смолянска област

Членовете на комисията, изготвяща Областна здравна карта на Смолян, постигнаха съгласие помежду си и единодушно одобриха вариант, който ще бъде предложен на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов за утвърждаване. Новата здравна карта в региона предвижда общо 512 болнични легла. Те са разпределени както следва: в първо ниво – 217, от които 129 терапевтични, хирургични-40, педиатрични-30, АГ-18; във второ ниво – 233 болнични легла, разпределени: 101 терапевтични, 57 хирургични, 31 педиатрични, интензивни-15 и АГ-29; в трето ниво общият брой е 62 болнични легла – 41 терапевтични, 7 интензивни, 5 хирургични, 5 педиатрични и 4 АГ. С разпределението на броя на леглата за болнично лечение по видове, комисията за изготвяне на Областната здравна карта на област Смолян цели да бъде предоставен по-оптимален достъп до болнична медицинска помощ на населението и да се стимулира подобряване качеството на медицинско обслужване, при отчитане специфичните особености на системата на здравеопазване в областта, съгласно Закона за лечебните заведения.

Решенията, довели до изготвянето на вариант на Областна здравна карта, бяха взети след провеждането на 4 заседания. В процеса участие взеха всички членове на Комисията, като всеки изложи своята гледна точка, даде своите предложения и се аргументира. „В крайна сметка постигнахме съгласие и имаме одобрен вариант на здравна карта, която единодушно е приета от членовете на комисията”, каза областният управител Недялко Славов след финалното заседание. Той отбеляза, че в новата Областна здравна карта се предвижда запазване на всички лечебни заведения в региона, броя на леглата за активно лечение, както и трите специализирани болници за рехабилитация – в Девин, Баните и Рудозем. „Съобразихме се изцяло с потребностите и спецификата на нашия регион. Всички членове на комисията сме взимали решенията, ръководени от това здравеопазването в област Смолян да се подобрява и развива.”, добави Славов, като уточни, че изготвянето на новата здравна карта е съобразено с анализ на състоянието на системата на здравеопазването в региона.

Ситуацията на здравеопазването в Смолянска област не се различава съществено от тази в страната, но е повлияна от характерните специфики на региона, като: пресечен планински терен и тежки климатични условия през зимата; много на брой и отдалечени малки населени места; лоша инфраструктура; висока безработица и нисък стандарт на живот; ограничени ресурси.  При изготвянето на новата здравна карта, комисията се съобрази както с тези особености, така и с общата здравно-демографска характеристика, състоянието и тенденциите в развитието на системата за здравеопазване в областта, състоянието на спешната медицинска помощ и други.

Според новите разпоредби на Закона за лечебните заведения до края на тази година под ръководството на областния управител се сформират комисии, които да отправят предложения за изготвяне на здравна карта за всяка една област в страната. Варианта на Областна здравна карта на Смолян беше изготвен от двадесет членна комисия в състав: областния управител на област Смолян Недялко Славов, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ-Смолян, д-р Бойка Димитрова –  РЗИ-Смолян, д-р Кузман Гелов – директор на РЗОК-Смолян, Румяна Карагрошева – РЗОК-Смолян, д-р Емилия Апостолова – председател на РК БЛС-Смолян, д-р Монка Тодорова – РК БЛС-Смолян, д-р Велин Сариев – Районна колегия на Българския зъболекарски съюз-Смолян, Митко Башев – Регионална колегия на Професионалистите по здравни грижи-Смолян, Иван Чулков – Представител на организация за защита правата на пациентите, както и кметове и представители на десетте общини в област Смолян. На заседанията присъстваха лекари от общинските болници и други лица, свързани със системата на здравеопазването, които не бяха членове на комисията, но участваха в дебатите, излагаха своите виждания и даваха предложения.

Facebook Comments

Вашият коментар