Планират рехабилитация на 4 надлеза и 4 улици в Смолян

Рехабилитация на четирите надлеза в центъра на Смолян предстои тази година. Това става ясно от предварително обявление на община Смолян. Поръчката за строителство е на стойност над 4 млн. лева, като средствата са осигурени от новата Оперативна програма „Региони в растеж“ при изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Обектите са разделени в три обособени позиции.

В първата е реконструкция и рехабилитация на ул. „Евридика“ в областния град с максимална стойност 1 403 229 лв.

Втората е за ремонт и рехабилитация на улиците „Спортна“, „Беклийца“ и „Зорница“ с прогнозна стойност 1 499 850 лв.

В третата позиция е надлезът над ул. „Дичо Петров“ (до Родопския драматичен театър), надлезът над бул. „България“ (между МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ и магазин Лидъл), надлезът между общината и хотел „Смолян“ и четвъртият е над ул. „Арх. Петър Петров“. Прогнозната стойност на тази поръчка е 1 299 253 лв.

Вашият коментар