Покриват преразходите на държавните театри

Министерството на културата (МК) дава шанс на държавните театри, които генерират голям преразход на средства, да заработят активно и да увеличат броя на сценичните си изяви пред по-многобройна публика.

Днес Министерският съвет одобри постановление на МК за единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Цифрите не са променени. Драматичните и драматично-куклените театри, какъвто е РДТ „Николай Хайтов“ в Смолян ще продължат да получават субсидия от 2,5 лв. върху всеки продаден билет. Има обаче нов член в постановлението и той гласи: „Превишението на плащанията над постъпленията, реализирано в края на 2015 г. от културните институти съгласно приложението, се покрива от бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма „Сценични изкуства” за 2016 г.“

Тоест, МК ще покрие от собствения си бюджет преразхода на средства, допуснат от театрите в Благоевград, Смолян, Кърджали, Велико Търново, Враца, от Държавния музикален и балетен център в София и Операта в Стара Загора, както и от Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”.

Тези културни институти трябва да представят още през този месец програми за финансово стабилизиране, които трябва да включват актуализиран репертоарен план до края на тази година, разчет на очакваните приходи и разходи, програма за разплащане на просрочените задължения, мерки за повишаване на размера на приходите, оптимизиране на разходите.

Задълженията на Родопския драматичен театър в Смолян към края на предходната година са почти 100 000 лева. От тях 53 000 лева са средствата, които театърът е получил авансово за дейност, 17 000  лева са за неизплатени хонорари, около 30 000 лева са задължения към доставчици.

По принцип МК дава на всеки театър определена сума в аванс, предназначена за създаване на театрален продукт, от който следва театърът да спечели самата дотация от 2,50 лв. върху всеки продаден билет. Тоест, авансово дадените средства подлежат на връщане, но след днес приетото постановление се опрощават.

Facebook Comments

Вашият коментар