Полско-български консорциум проучва за трета лента между Смолян и Асеновград

Консорциум „Мости“ е спечелил поръчката на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян. Договорът между възложителя и изпълнителя е на стойност 112 500 лева без ДДС.

В консорциума, който е спечелил поръчката и е сключил договор за нейното изпълнение, влизат фирмите „Мости България“ ЕООД и „Мости Катовице“ – Република Полша.

Път II-86 е единствената връзка на Смолян с Пловдив. За участъка от Пловдив до Асеновград е изработен технически проект за удвояване на съществуващия път. От Асеновград до Смолян пътният трафик значително се затруднява заради планинския характер на терена. Пътят се характеризира с много хоризонтални криви с малки радиуси, липса на видимост, липса на отсечки, даващи възможност за изпреварване на тежкотоварните автомобили.

Прединвестиционното проучване за изграждане на допълнителна лента за движение на тежкотоварни автомобили по път II-86 „Асеновград – Смолян“ има за цел да се определят участъци, в които е възможно да бъде изградена такава лента, както и необходимите инвестиции за реализирането й. Участъците, преминаващи през населени места, се изключват от проучването. То обхваща разстоянието от края на Асеновград до началото на Смолян.

Задачата на изпълнителя е да проучи минимум два възможни варианта за развитие и разположение на лентата за товарни автомобили и определяне на подходящи пътни участъци за разполагането й.

Facebook Comments

Вашият коментар