Почетните граждани на Смолян искат да се назначи омбудсман

Почетните граждани на Смолян искат да се назначи омбудсман. От тяхно име искането до председателя на местния парламент е изпратено от проф. д-р Аргир Хаджихристев – председател на сдружението „Почетни граждани“.

„Както ви е известно голяма част от областните градове и в по-големи общини в страната общинските съвети избират обществени защитници – омбудсмани. Това е една демократична институция, в която хората намират безвъзмездна помощ и защита. Населението на Смолянска община е лишено от тази институция. Използването на националния омбудсман е свързано с изразходване на средства за пътуване до София и обратно, което не е по финансовите възможности на голяма част от хората на общината. Затова предлагаме ОбС да избере омбудсман. Същият да бъде изявена авторитетна, партийно необвързана обществена личност“, се сочи в писмото на почетните граждани.

Досега два пъти в местния парламент на Смолян е имало разгорещена дискусия за назначаване на обществен защитник. И в мандата на Дора Янкова, и в първия мандат на Николай Мелемов предложението беше отхвърляно с мнозинство.

През ноември 2013 г. вносител на докладна за одобрение на Правилник за дейността на омбудсмана бе независимият съветник Димитър Кисьов. Неговото становище бе, че колкото повече се увеличават възможностите за достъп до органите на управление, толкова е по-добре за обществото. В регламента бе предвидено общественият защитник да се отчита единствено пред Общинския съвет и да получава една средна брутна работна заплата от община Смолян.

Най-сериозните аргументи против бяха на съветниците от левицата. Адв. Милко Гавазов тогава заяви, че назначаването на омбудсман е възможност, не необходимост. Той каза, че откак законът е предвидил такава възможност, едва около 20 от 264-те общини в страната са избрали омбудсман. Той каза, че върху кмета и администрацията контрол оказва всеки, особено общинските съветници, в това число е областният управител, съдът и още много други контролни институции. Гавазов сравни тогава дейността на омбудсмана с едновремешните профсъюзи – във всичко се бърка, но за нищо не отговаря.

Противната теза защити тогава арх. Атанас Каджебов, който отбеляза, че хората се чудят към кой да се обърнат и как да си изразят негативното отношение към управлението на всички нива в държавата.

Facebook Comments

Вашият коментар