Правителството пришпори изграждането на ГКПП Рудозем – Ксанти

Правителството пришпори изграждането на Граничния контролно-пропускателен пункт „Елидже“ между Рудозем и Ксанти, става ясно от поредица събития.

Обявена е обществена поръчка за реконструкция на два участъка от Средногорци до Рудозем. Обектът е с две ленти за движение от 3,75 метра, банкетите от двете страни са по 1,5 метра в извън населените места. В Рудозем габаритите са различни. Лентите за движение са по 4 метра с тротоари до 2,5 метра. Предвидени са дейности по отводняване, изграждане на девет подпорни стени, изграждане на кръстовища, заустване на улици, входове и др.Общата дължина на участъците е над 7 км и за тяхната рехабилитация е дадена прогнозна стойност 8 919 080 лв. Финансирането е от българо-гръцката програма „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“ и от републиканския бюджет. Офертите ще се отварят на 21 юни.

Със своя заповед зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков през март одобри проектите за подробни устройствени планове за ГКПП „Рудозем – Ксанти“, в това число за отреждане на граничния пункт, за отреждане на допълващите дейности и техническа инфраструктура, парцеларния план на подходния път към ГКПП. С аргументи за защита на особено важни държавни и обществени интереси и защото ГКПП е включено за изграждане по трансграничната програма зам.-министър Нанков разпореди предварително изпълнение на заповедта по чл. 60, ал. 1 от АПК. Третият аргумент в тази посока е: „Всяко забавяне по изграждането и отварянето на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ ще доведе до сериозни преки и косвени щети за държавата – ще последва значителна и труднопоправима вреда във финансов аспект, както и за авторитета на Република България, и за икономическото и социалното развитие за област Смолян, която е в най-тежко състояние по отношение на свързаността и инфраструктурата“.

В края на март месец областният управител на Смолян Недялко Славов се договори с фирма „Пътпроект 2000“, която е носител на авторското право на проекта за ГКПП, да се актуализира техническият инвестиционен проект за пункта Рудозем – Ксанти и подходния път до него с дължина един километър.  Срокът за препроектирането е един месец, а стойността на поръчката – 32 770 лв.

Отварянето на ГКПП „Елидже“ е една от мерките, фиксирани в целенасочената инвестиционна програма на правителството в подкрепа на Родопския регион. За отбелязване е, че в проекта на същата програма е записано изграждане на още един нов ГКПП към Гърция – на границата до Доспат, обаче явно като по-далечна перспектива.

Вчера (четвъртък) областният управител Недялко Славов и кметът на Смолян Николай  Мелемов се срещнаха с префекта на Източна Македония и Тракия Георгиос Павлидис в Комотини. По информация от областната управа основна тема на разговора е била строителството на ГКПП между Рудозем и Ксанти.

Славов информирал Павлидис, че проектът за изграждане на пункта „Елидже“ и подхода към него е вече подаден до програма „INTERREG VА – ЕТС „Гърция-България 2014-2020”. По него партньори са Агенция „Пътна инфраструктура”, Областната администрация на Смолян и гръцката държавна агенция „ЕГНАТИЯ ОДОС” SA. Предстои завършване на обществената поръчка за избор на проектант на пункта и се очаква техническият работен проект да е готов до три месеца. Планира се през месец септември тази година да бъде обявена обществена поръчка за строителството на пункта.

Славов информирал Павлидис за всички дейности, които се изпълняват от българска страна по отношение на ГКПП „Елидже“.

Нашите управници настояли префектът да съдейства за строителството на пътя от гръцка страна да протича успоредно и по график, който да позволи към средата на 2018 г. ГКПП „Рудозем-Ксанти” да започне да функционира.

От своя страна Павлидис ги уверил, че ще бъдат положени всички усилия от негова страна, за да се извършва строителството от гръцка страна успоредно със строителството на пункта и прилежащите към него пътни участъци от българска страна, както и че ще подпомага изцяло изпълнителите в хода на строителството.

С решение на ОбС в края на предходния мандат префектът Георгиос Павлидис бе удостоен с отличието „Почетен гражданин на Смолян“, но тогава поради загуба на член от семейството му той не дойде в Смолян тържествено да му връчат отличието. Този път Павлидис отговорил положително на поканата на кмета Мелемов и го уверил, че ще посети Смолян до края на месец май.

ГКПП-АОП

Facebook Comments

Вашият коментар