Проект за 35 социални жилища и физкултурен салон в ПМГ възлага Мелемов

Технически инвестиционни проекти за 35 социални жилища в Смолян и физкултурен салон в Природо-математическата гимназия „Васил Левски“ възлага кметът на общината Николай Мелемов.

Поръчката е разделена на две обособени позиции.

Първата е за проектиране на 35 социални жилища до бившия тубдиспансер в кв. Невястата. В терена има две едноетажни сгради. Едната е за котелно помещение, а другата – за съхранение на цистерни с гориво, които ще бъдат премахнати. Площта на имота, в който се предвижда изграждането на социалните жилища, е от 800 до 900 кв. м. Жилищната сграда трябва да бъде 5-етажна. Помещенията трябва да бъдат минимум 2,6 метра високи, застроената площ – до 500 кв. м, а разгънатата застроена площ – до 2300 кв. м. Трябва да се проектират 35 броя социални жилища, като се спазва следното разпределение: 11 жилища за един човек, 6 жилища – за двама, 11 жилища – за трима, 4 жилища – за четирима, и 3 жилища за хора с увреждания.

Втората позиция е за физкултурен салон в ПМГ „Васил Левски“. Сградата трябва да се проектира за игра на волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, бадминтон, като има възможност за тренировъчно и учебно практикуване на спортове като хандбал, футбол на малки вратички и др. Трябва да се предвидят подходи и зрителски места за около 120-150 човека, да се осигури възможност за организиране и използване на сградата за културни и други мероприятия на населението със самостоятелен достъп за зрители, монтаж на подвижни сцени и пособия. Възложителят иска също да се проектира входно фоайе, две съблекални – за мъже и жени, санитарни помещения, кабини за душове, помещения за хигиенно поддържане, за съхранение на спортни пособия, стая за учители, лекарски и методически кабинет, който да се ползва при необходимост от съдии, топла връзка с новия корпус на училището.
Прогнозната стойност на проектите е 65 000 лева – съответно 33 хиляди за първата и 32 хиляди за втората, а срокът за получаване на офертите е 15 март 2016 г.

Вашият коментар