Ремонтират отоплителните системи в 2 училища и сградата на община Златоград

Договор за реконструкция на отоплителните системи в две училища и сградата на община Златоград подписа кметът Мирослав Янчев. Изпълнител на строително-ремонтните дейности е кърджалийската фирма „Меаца“ ЕООД, а стойността на поръчката е 643 609 лв.

Проектът „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„Васил Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград” се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Неговата основна цел е трайно подобряване на условията на живот в три сгради с обществено и социално значение чрез изпълнение на енергоефективно отопление, при повишаване на коефициента на полезно действие на отоплителните системи в режим на намалено потребление на горива и по-малко емисии въглероден диоксид в атмосферата.
Общата стойност на предоставената за проекта безвъзмездна помощ е в размер на 756 255,99 лева.
Срокът за реализация на проектните дейности като цяло е 16 месеца или до 18.12.2016 г.  Реконструкцията на отоплителните инсталации е до края на септември месец.
В трите сгради е предвидено да се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включваща монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа.
 

Facebook Comments

Вашият коментар