25 блока ще санират с над 27 млн. лева в Смолян

Предстоящо саниране на 25 блока в Смолян на обща стойност 27 206 770 лв. обяви община Смолян. Кандидатите да изпълнят инженеринговата поръчка – проектиране и строителство, ще могат да избират, защото всеки блок е в обособена позиция, с отделна пределна цена.

Блоковете, които подлежат на саниране по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартал Смолян, са 16 на брой – в ЖК „Невястата“ на улиците „Орфей“ №1 и №3, „Евридика“ №2 и №6, „Елица“ №2 и №7, „Снежанка“ №63, „Чан“ №4, №6 и №7, в ЖК „Нов център“ на улиците „Полк. Дичо Петров“ №12 и „Хан Аспарух“ №11, а също „Момина скала“ №51, „Арх. Петър Петров“ №7, „Петър Берон“ №6, бул. „България“ №57.

Блоковете в кв. Райково, обект на интервенция, са два на брой – ул. „Наталия“ №9, бл. „Извор 3“ и бл. „Извор 1“.

Седем пък са блоковете в Устово – улиците „Атанас Беров“ №5, „Хаджи Христо Попгеоргиев“ №16 и №22, „Атанас Беров“ №1, „Васил Райдовски“ №24-А, „Братан Шукеров“ №26 и №27.

Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни сгради са: дейности по конструктивно възстановяване (усилване), основен ремонт – в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата при обследването за установяване на техническите характеристики на сградата; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

(Повече подробности по поръчката може да се видят на интернет-адрес: https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=706486)

 

Facebook Comments

Вашият коментар