Световната банка докладва: 18% свършена работа по яз. „Пловдивци“ и закъснение

В своя доклад от началото на този месец Световната банка съобщава за изпълнени и сертифицирани 18% от дейностите по язовир „Пловдивци“, който е на 14 км от Рудозем.

Яз2В документа се посочва, че изпълнението на обекта върви със закъснение, гражданските дела са почти завършени, подготвителните работи са в ход и оборудването се инсталира. Докладват също, че се планира рехабилитация на електропровода и има воля той да бъде изпълнен в съответствие с изискванията за предпазни мерки.

Договорът за строителство на яз. „Пловдивци“ и пречиствателна станция към него бе подписан през декември месец 2014 г. между министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и Георги Харизанов – изпълнителен директор на „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД.

Яз3Българското дружество е част от консорциум „Пловдивци“. Водещ партньор в него е  руската компания ОАО „Зарубежводстрой“ с 51% участие. Дъщерната фирма на „Главболгарстрой“ АД – „ГБС Инфраструктурно строителство“ е с 34% дял в строителството, а третият партньор е испанска фирма „АРЕМА“ АД с 15% участие.

Проектът за яз. „Пловдивци“ е на стойност 47 399 722 лева. Той се финансира чрез заемно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) по проект за развитие на общинската инфраструктура.

По проекта трябва да се построи язовир със завирен обем 2,4 милиона куб. м, от който ще черпят питейна вода 35 селища с около 40 000 души. Ще се изгради също пречиствателна станция за питейни води.

Яз4Срокът за изпълнението му е 900 дни от започването на договора. Приключването му бе планирано за юни месец 2017 година, но в актуалния доклад на Световната банка е посочена друга дата – 31 декември 2019 г. Предстои изграждане на каменно-насипна язовирна стена с височина 52 метра, модерна пречиствателна станция за питейни води с 4 сгради. Съпътстващи строителни дейности по проекта са отвеждаща галерия, водовземна кула, траншеен преливник, бързоток и енергогасител, корекция на р. Искрец след язовирната стена.

Очаква се при Яз56строителството на водния обект да се разкрият 300 нови работни места, а 30 работни места ще са постоянни за експлоатация на язовира и пречиствателната станция.

Проучването и проектирането на “Пловдивци” са извършени през 1980-1985 г. Строителството е започнало през 1998 г., а през 2001 г. е било замразено.Размразено е 13 години по-късно.

Линк към документа, публикуван от Световната банка: https://documents.worldbank.org/curated/en/464651470311245705/pdf/ISR-Disclosable-P099895-08-04-2016-1470311234587.pdf

Facebook Comments

Вашият коментар