Стартира информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар

Министерството на енергетиката, съвместно с КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества стартират информационна кампания, посветена на предстоящата либерализация на електроенергийния пазар в страната. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергията, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година.

Като част от тази кампания на 19 ноември в сградата на Областна администрация – Смолян се проведе среща със заинтересованите страни.

Вашият коментар