Съдът отхвърли жалбата за МВЕЦ „Чинара“

ЧинараБез разглеждане Административният съд в Смолян остави жалбата на Росен Багрянов за подготвителна процедура при изграждане на малка ВЕЦ „Чинара“ в областния град.

Багрянов е обжалвал решението на местния парламент, с което отхвърли исканото предварително съгласие, необходимо за одобряване на подробен устройствен план за МВЕЦ „Чинара“. Според жалбоподателя всеки собственик е длъжен да даде право на водопрекарване през своя имот на всички, които имат постоянна или временна нужда от това. А ОбС е следвало единствено да утвърди план схемата на линеен обект и е липсвала законна пречка за учредяването на сервитут. Твърдял е, че не били изложени мотиви за отказа. А мотивите бяха изложени в заседателната зала на Общинския съвет. Основната причина е поредицата жалби  на повече от 60 човека, които живеят в съседство с бъдещата МВЕЦ, с които местният парламент се съобрази. За исканото предварително съгласие на априлското заседание гласуваха 3-ма съветника, 9 бяха против и 14 се въздържаха. И това е второ отхвърляне.

Становището на съда е, че съгласие, респективно изразяването на несъгласие от собственик на съседен имот е въпрос на целесъобразност и поради това не подлежи на съдебен контрол. Още по-малко волята на титуляра на правото на собственост в случая може да бъде заместена от съдебно решение.

Докладната бе внесена повторно с основание, че се е променила правната форма на дружеството вносител – от ООД на ЕООД,защото от 28 януари майката на бившия директор на РИОСВ Елен Минчев – Румяна Минчева, вече не е съдружник във фирмата, след като е прехвърлила дяловете си на Росен Багрянов.

Инвеститорът иска да изгради МВЕЦ в дерето до джамията в Смолян, но от самото начало на инвестиционното му намерение има огромно недоволство на живеещите в близост смолянчани.

Определението на Административния съд за прекратяване на производството по жалбата на Багрянов подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Facebook Comments

Вашият коментар