Тръгва проектиране на ГКПП „Елидже“ и пресечната точка с Гърция

3 2

Зелена светлина за проектиране на ГКПП „Елидже“ и пресечната точка с Гърция даде зам.министърът на регионалното развитие Николай Нанков. С негова днешна заповед е одобрено техническото задание за изготвяне подробен устройствен план и план за застрояване в зоната на пункта. На областния управител Недялко Славов се разрешава да изработи проекти за регулация и застрояване на граничния контролно-пропускателен пукт „Рудозем-Ксанти“ и за подходен път към граничния пункт до пресечната точка с Гърция.

Припомняме, че през месец септември Министерският съвет взе решение областният управител на Смолян да е възложител на новия ГКПП „Рудозем – Ксанти”. Впоследствие областната управа ще е бенефициент по новата оперативна програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България, по която са защитени средства за изграждането на ГКПП, на подхода до пресечната точка с Гърция, на пътя от гръцкото село Димарио до нашата граница. Строителството на участъка от гръцка страна ще бъде изпълнено от „Егнатия Одос“ SA с 48 млн. евро.

Дефакто строителството от наша страна ще започне след проектирането на пункта и подходния път. Целта е този пункт да бъде подготвен за пропускане на всякакви пътници и товари така, както е подписана спогодбата ни между България и Гърция през 1998 г. Другите два участъка, необходими да се стигне до отваряне на ГКПП „Елидже“, са рехабилитация на пътя Средногорци – Рудозем и обходен път на Рудозем. Възложител за тяхното строителство ще е Агенция „Пътна инфраструктура“. Финансирането им е обезпечено също по новата трансгранична програма.

Снимки: Заседания съвместно с ръководни кадри от Агенция „Пътна инфраструктура“ за ГКПП „Елидже“ и оглед на обекта през октомври месец 2015 г.

Facebook Comments

Вашият коментар