Финансово обезпечени са 55 блока за саниране в Смолянско

2505 жилища в 55 блока са финансово обезпечени за саниране в Смолянска област от Националната програма за енергийна ефективност, съобщиха от областната управа.

При сключени 55 договора за финансиране между съответната община, областния управител и Българската банка за развитие за всички тях са стартирали дейностите за установяване на технически характеристики и технически паспорт и за обследване за енергийна  ефективност. За 54 блока са приключили процедурите за избор на изпълнители на строително-монтажни работи, проектиране, авторски надзор, строителен надзор и оценка на съответствието. Броят на сградите със започнали строително-монтажни работи е 26. Две сгради вече са въведени в експлоатация – по една в община Девин и община Златоград. Напредват строително-монтажните работи в общините Смолян, Девин, Златоград, Мадан и Рудозем.

Разпределението им по общини е следното: за Девин – 306 самостоятелни жилища в 7 блока; за Златоград – 327 жилища в 7 блока; за Мадан – 436 жилища в 7 блока; за Рудозем – 186 жилища в 4 блока; за община Смолян – 1210 жилища в 29 блока; за Чепеларе – 40 жилища в един блок.

„Правителството показа последователна политика и воля за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност. Програмата е особено важна за области като нашата, в които отоплителният сезон е почти 7 месеца. Всъщност тази програма е блестящ пример за политика в полза на хората и се радвам, че през следващата година, при тази стабилност на правителството, програмата ще продължи да се изпълнява. По този начин ще имаме възможност изцяло да променим визията на цели жилищни райони в градовете”, коментира областният управител Недялко Славов.

По думите му програмата създава възможност на много семейства в областта да подобрят условията на живот в домовете си. Санираните многофамилни жилищни сгради придобиват нов облик, а апартаментите, разположени в тях повишават пазарната си себестойност. Един от най-значимите ефекти е осигуряване на по-висока сигурност, комфорт и по-ниски разходи за отопление на домакинствата, живеещи в тях.

Facebook Comments