12 имота на екскмета на Девин продава ЧСИ

12 имота, собственост на бившия кмет на Девин Цветалин Пенков, е обявил частният съдебен изпълнител Петко Мачкърски. Най-големият от продаваните имоти е вила с площ от 35 квадратни метра и прилежащ терен от 890 квадратни метра площ . Вилата се намира в местността Бараклии край Девин. Началната й тръжна цена е 35 000 лева. От съобщението на Мачкърски става ясно, че имотът е ипотекиран в Обединена българска банка.

Пенков-Имоти СелчаОбщата стойност на 12-те имота е 84 481 лева. Всички са ипотекирани в ОББ, имат вписана възбрана и от Интернешънъл Асет банк. Всички те се продават отделно. Останалите 11 поземлени имота на екскмета Пенков се намират в землището на село Селча.

Публичният търг ще се проведе на 15 август, а обявяването на купувачите ще се извърши ден по-късно в Районен съд – Девин.

По данни от декларацията му, подадена в Сметната палата, вилата е придобита през 2006 г., а парцелите – следващата година. Освен тях той притежава апартамент в Девин, парцел в село Герман – Софийско, и още 11 имота – земеделски земи и гори в местностите Капията, Камек, Равня, Тодорково край Девин, в Кабата край Михалково. Във встъпителната си декларация като кмет Пенков бе обявил и кредити на обща стойност 862 459 лв., изтеглени от Банка „ДСК”, „Сибанк”, ОББ, „Райфайзенбанк”, СЖ „Експресбанк”, „Интернешънъл Асет Банк”.

Това не е първа публична продан на въпросните имоти. Първата бе обявена за средата на януари. Очевидно тогава купувачи не са се явили.

Бензиностанцията на Долев край ДоспатМачкърски продава и имот на друг бивш кмет от област Смолян. Обявена с начална цена 143 500 лева е бензиностанцията на Красимир Долев – кмет на Доспат от НДСВ в мандат 2003-2007 г. Публичната продан на търговския обект, който е в съсобственост на екскмета и брат му Ефрем Долев, е планирана за 15 юли т.г.

Търг е обявен и за училище – собственост на община Неделино. Началната му цена е 452 205 лева.

 

Вашият коментар