IT секторът вдигна броя на наетите и средната заплата за година

За една година  броят на наетите и средната работна заплата в България са се повишили, като това се дължи почти изцяло на IT сектора, а при заплащането и на администрацията, показват данните на НСИ за третото тримесечие, съобщава вестник „Капитал“. Спрямо април – юни 2015 г. обаче те намаляват с 1.7% (38.9 хил. души) заради сезонния фактор – най-много спада броят на наетите в туризма. Средното заплащане в страната също отбелязва лек спад от 0.6% през третото тримесечие спрямо второто, като той е най-голям при финансовите и застрахователните дейности, образованието и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия.

Все повече наети IT специалисти

Наетите в края на септември спадат до 2.27 млн. души, като спрямо юни най-голямо понижение се наблюдава в сектора на хотелиерството и ресторантьорството (с 22.1%), както и в културата, спорта и развлеченията. Традиционно през летния сезон се откриват повече работни места в туризма, но в края на септември след сезона те се закриват. За сметка на това с настъпването на новата учебна година се увеличават наетите в сектор „Образование“ – с 1.2%. Повишава се броят на наетите и в дейността „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.
На годишна база все пак се отбелязва увеличение, макар и минимално (0.9%), на общия брой наети лица, като трайно се утвърждава тенденцията най-бързо да расте броят на служителите в областта на IT (с 9.1%). Това подсказва, че търсенето на IT специалисти в страната продължава да расте, а те получават и най-високите заплати. Увеличават се и работещите в преработващата промишленост и в транспорт, складиране и пощи. През септември най-голям дял от наетите (22%) работят в преработващата промишленост и в търговията и ремонтите на автомобили и мотоциклети (17.2%). Най-малко са работещите в добивната промишленост и в операциите с недвижими имоти.
По-подробните данни на НСИ показват, че по-съществено намаляване на броя на наетите лица през септември се регистрира очаквано в областите по Черноморието – Варна, Добрич, Бургас. Известен спад обаче има и в София-град: от 720 447 през август до 717 167 души през септември. В другите области като цяло цифрите остават на нивата си от предходните няколко месеца.

Най-много се получава в София, най-малко във Видин

През третото тримесечие брутната средна заплата е 874 лв., по-ниска с 0.6% спрямо второто тримесечие, но по-висока с 8% спрямо същия период на 2014 г.
София (столица) е единствената област в страната със средна брутна заплата над 1000 лв. – 1198 лв. през септември. Това е и причината статистиката да показва, че средното заплащане в Югозападния район е високо (1087 лв.). В другите области от региона обаче – Благоевград, Кюстендил, Перник, заплатите са на практика почти двойно по-ниски – не повече от 677 лв. (в Перник). След София областите с най-високи средни заплати през септември са Враца (900 лв., вероятно поради по-високите заплати в АЕЦ „Козлодуй“), Стара Загора (900 лв.) и Варна – с 822 лв. Средното възнаграждение е най-ниско в област Видин, Благоевград, Кюстендил и Смолян.

По сектори през третото тримесечие спрямо същия период на 2014 г. най-голямо е увеличението на заплатите в административните дейности, култура, спорт и развлечения, както и в IT сектора. Заплатите продължават да са по-високи в обществения сектор, където размерът им е 911 лв. Тези в частния сектор спадат с 5 лв. в сравнение с предишното тримесечие до 862 лв.
Традиционно най-високото средно възнаграждение е в IT сектора – 1985 лв. За една година то се е увеличило с 232 лв. Топ 3 на секторите с най-високи заплати се допълва от производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, както и от финансовите и застрахователните дейности. Без изненади най-ниско е заплащането в туризма и административните дейности.

Facebook Comments

Вашият коментар