В дискотека в Смолян без родител – само с писмена декларация

Непълнолетните ще могат да посещават заведения след 22 часа, но те трябва да са задължително с родителя си или пълнолетен придружител. Придружителят трябва да носи писмена декларация от родителя/настойника на момичето или момчето, което той води със себе си. Бележката трябва да съдържа трите имена и адресите на родителя, придружителя и непълнолетния, а така също времето, за което е пуснат навън. Това са само малка част от новите регламенти, одобрени от местния парламент с приетата от него Наредба №1 за обществения ред.  Вечерният час за малолетните е 20.00 часа, а за непълнолетните – 22.00 часа.

Има напълно нов раздел „Условия и ред за осъществяване на специализирана закрила за деца“, какъвто не е имало в действащата от 2008 г. наредба.

Част от промените бяха направени във връзка със зачестили инциденти, при които се стига до нанасяне на побои и телесни повреди, а преди Нова година и до убийство. Практиката показва, че произшествията стават в часовете, в които заведенията работят с удължено работно време.

С наредбата се създава нов ред за издаване на разрешения за удължено работно време като се въвежда задължение на собствениците, ползвателите и наемателите на заведения за обществено хранене и развлечения с капацитет над 100 места и работно време след 22 часа да организират пропускателен режим и охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Конкретизирани са задълженията за недопускане на хора с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, които могат да се използват като оръжие, включително боксове и бухалки, спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества, пиротехнически изделия, наркотични или други упойващи вещества.

Предвижда се изрична възможност на кмета на общината да отнема издаденото разрешение за удължено работно време в случай на две или повече жалби за наднормено ниво на шум в рамките на една година, при мотивирано искане от органите на МВР, при влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения за период от 12 месеца, при пренебрегване на забраната за продажба и сервиране на спиртни напитки на малолетни и непълнолетни.

Забранява се лазери, прожектори и други изкуствени източници на оптични некохерентни лъчения да бъдат насочвани срещу хора, превозни средства, въздухоплавателни средства и по посока на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. От обсерваторията още преди близо 10 години пращаха писма в общината да забранят насочването на лъчения към небето, защото това пречи на астрономите да го наблюдават, но нищо не се случи.

В момента в Смолян и в Райково има по един лазер, а в Устово – два.

Вашият коментар