Готвят за строителство околовръстния път в Смолян

2   3

Подготвят се за строителство на околовръстния път на Смолян, т.нар „Главна пътна комуникация“ (ГПК). В момента е в ход препроектиране на участъците от Бункера до тунела, през изхода му до митницата, където се влиза в път ІІ-86, и до светофарите в Устово.

„Препроектираме по препоръка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), защото бетоните отдавна са полагани. Трябва да се направи сондиране, да се обследват вече изпълнените СМР досега. Препроектиране се налага, защото там, където е търговската база в Райково, ще се правят нови пътни връзки. По трасето от „Бохеми“ надолу, тоест от Бункера в посока към тунела край Устово има нужда от отчуждаване. Отчуждаване е предвидено и там, където пътят излиза от тунела в Устово, в зависимост от проектантското решение. Най-вероятно в района на митницата ще се прави кръгово кръстовище“, посочи областният управител Недялко Славов.

Процедурата по рестартиране на замразения през 1999 г. обект е започнала през ноември месец с писмо на областния управител до Управителния съвет на АПИ. Основният аргумент на Славов е, че в най-близко време ще започне да функционира ГКПП „Елидже“, а това автоматично ще доведе до значително увеличаване на трафика на МПС през област Смолян.  Според него без цялостно решение на транзитно преминаващите през областния град МПС ще се създаде сериозно напрежение в определени негови квартали. Мнението на областния е, че транспортният трафик трябва в най-скоро време да се изведе през ГПК, за да се подобри цялостната пропускателна способност на пътната система в града. Конкретното му предложение е в Лот 14 (за рехабилитация на второкласния път Асеновград – Смолян) да се предвиди финансиране и за тези възлови участъци от обходния път на Смолян.

Решението на УС на АПИ е утвърдително, което значи, че допълнителните дейности се възлагат на фирмата „ИСА 2000“, наследник на изпълнителя на Лот 14 – фирма „Виастройинженеринг“, след процедурата й по несъстоятелност. Обектът ще се финансира с икономисаните от обществени поръчки средства по програма „Транзитни пътища V“. Въпросната програма е обезпечена със заемно споразумение между България и Европейската инвестиционна банка, чийто срок изтича тази година.

С писмо от 9 декември АПИ изиска от областния управител да предприеме мерки за разчистването на терените, които попадат в обекта на бъдещата интервенция, за да се изпълнят геодезически заснемания.

Такава заповед за доброволно освобождаване Славов е издал на 17 декември 2015 г. „Изричното изискване е общината да си препотвърди стария ангажимент по отчуждителните процедури. След като приключи отчуждаването и препроектирането, АПИ ще изрази становище пред министъра на финансите, защото става въпрос за държавен път. Тогава може да се възстановят на общината и средствата за отчуждаването“, посочи Славов.  Според него неприемането на бюджета на община Смолян означава блокиране на отчуждителните процедури и поставя в риск строителството на обекта. „Защото без отчуждаване на терените е невъзможно да се стигне до издаване на разрешение за строителство“, обясни той.

„Аз съм дал дума, че всички административни процедури, които се движат от областната администрация, ще се изпълнят в максимално къси срокове. Кметът Мелемов препотвърди ангажимента, който Киряков в своя кметски мандат е поел за отчуждаването, че общината ще осъществи процедурите за своя сметка, за да изпълним обекта до септември-октомври. Всичко това трябва да стане в рамките на тази година, защото приключва заемното споразумение“, допълни Славов.

„За нас е важно да направим транзитния трафик през  града, пътната връзка за Рудозем – със смилянския път, да избегнем това минаване през Устово и завоите точно през центъра на квартала“, разясни Славов.

Обектът ще е с индикативна стойност между 20 и 25 млн. лв., а точна сума ще е ясна когато приключи работното проектиране. Когато е готов проектът, той ще бъде предаден за одобрение от УС на АПИ. Ако управителният съвет на агенцията и консултантът на банката Мод Макдонълд одобрят разработката, ще се даде „карт бланш“ за строителството.

 

ИСТОРИЯТА НА ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ

Строителството на околовръстния път в Смолян е започнало през 1979 г. Към онзи момент обектът е бил с рамкова стойност на договора 27,3 млн. лева. Инвеститор е бившият Окръжен народен съвет и Главно управление на пътищата. За изпълнител е избрана фирмата „Пътни строежи“ АД – Пловдив, която към настоящия момент е с приключило производство по несъстоятелност и е заличена от Търговския регистър.

Всяка урбанизирана територия има Общ устройствен план. Част от него е транспортно-комуникационна схема, определяща транспортните потоци по вид и интензивност и оптималното им преминаване през населеното място. В случая Главната пътна комуникация е артерията, обслужваща тежкотоварното и транзитно преминаващото движение.

1

През 1998 и 1999 г. със споразумение между инвеститора и строителя, поради неосигурено финансиране временно е спряно строителството. През 2000-та година то за кратко е възстановено и отново замразено.

Фактически видим за пътуващите между Устово и Райково е само един елемент от магистралата – недостроеният мост в Райково, до Бункера. Но има един недовършен тунел между Райково и Устово и един километър същинска магистрала – с две платна от по две пътни ленти, със зелена площ и метална преграда по средата, с банкети от двете страни. Тя „пада“ в ниското под новата база на чешката „Костал“.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Вашият коментар